Het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV) is ook betrokken bij tal van andere projecten, naast klinische studies. Meer info hierover op de Engelstalige website.