Binnen CORE vinden we het belangrijk om niet enkel de expertise van onze onderzoekers en artsen te bundelen, maar proberen we om waar mogelijk ook de patiënt bij ons onderzoek te betrekken.

Sinds 2021 werd samen met het Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (UZA), het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (UZA) en het Laboratorium voor Experimentele Hematologie (UAntwerpen), een patiëntenadviescommissie (PAC) opgericht voor kankeronderzoek aan het UZA en de UAntwerpen.

Wie zetelt er in de PAC?

De PAC includeert zowel patiënten, ex-patiënten als naasten, mantelzorgers en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen in Vlaanderen, waardoor onze commissie bestaat uit een waaier aan ervaringsdeskundigen die op verschillende manieren te maken hebben gekregen met kanker.

Wat doet de PAC?

Wanneer onze onderzoekers een nieuw onderzoeksproject of klinische studie willen starten, kan er beroep worden gedaan op de PAC om deze studie te beoordelen vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige. De onderzoeker voorziet hiervoor een samenvatting van het projectidee in lekentaal en de commissieleden krijgen ook de mogelijkheid om het project met de onderzoeker zelf te bespreken. Naast het beoordelen van nieuw onderzoek, helpen de commissieleden ons ook om informatie (brochures, formulieren,…) in een begrijpbare taal naar de patiënt te communiceren.

Waarom zetelen in de PAC?

Als lid van de PAC leer je niet enkel het kankeronderzoek kennen dat wordt uitgevoerd aan de UAntwerpen en het UZA, maar krijg je ook de kans om je stem te laten horen als ervaringsdeskundige. Bovendien proberen we je zoveel mogelijk bij ons lopend onderzoek te betrekken via lezingen, nieuwsbrieven en andere activiteiten.


Lijkt het jou interessant om in onze PAC te zetelen of zou je graag meer info willen?