ECOSPHERE

Over ECOSPHERE

De ECOSPHERE-onderzoeksgroep bestudeert zowel aquatische als terrestrische ecosystemen die voortdurend onder druk staan van natuurlijke en antropogene stressfactoren. Het onderzoek is gericht op het verwerven van fundamentele en toegepaste kennis op verschillende niveaus van structurele en functionele organisatie, teneinde beslissingen inzake milieubeheer te onderbouwen.

Deze Nederlandse versie van onze website is nog in aanbouw en zal zo spoedig mogelijk operationeel zijn. Wilt u meer weten over onze groep, kijk dan op onze Engelstalige website:

ECOSPHERE English Website