ECOSPHERE

Over ECOSPHERE

De ECOSPHERE-onderzoeksgroep bestudeert zowel aquatische als terrestrische ecosystemen die voortdurend onder druk staan van natuurlijke en antropogene stressfactoren. Het onderzoek is gericht op het verwerven van fundamentele en toegepaste kennis op verschillende niveaus van structurele en functionele organisatie, teneinde beslissingen inzake milieubeheer en -herstel te onderbouwen.

Ben je student en wil je je scriptie bij ons doen? Een onderzoeker die wil samenwerken? Een journalist die geïnteresseerd is in onze projecten? Een burger die geïntrigeerd is door wat onze onderzoeksgroep doet? Wat uw doel ook is, u kunt alle relevante informatie over onze groep vinden door op onderstaande knop te klikken.