Binnen de onderzoeksgroep Gedragsecologie & Ecofysiologie staat de geïntegreerde studie van gedrag (veroorzaking, ontwikkeling, functie, evolutie) centraal. De meeste aandacht wordt besteed aan de studie van reproductie en seksuele selectie bij verschillende taxa van vertebraten, maar vooral bij vogels. Hierbij wordt een multidisciplinaire benadering nagestreefd en wordt een grote verscheidenheid aan technieken (fysiologische, neurobiologische, immunologische, genetische) gebruikt. De studies gebeuren zowel in natuurlijke populaties als in gecontroleerde experimentele omstandigheden. Recent onderzoek heeft vooral betrekking op: (1) Communicatie bij verschillende diersoorten; (2) De functie en evolutie van vogelzang met bijzondere aandacht voor de kosten en `constraints' die de expressie van zang limiteren; (3) Verbanden tussen hormonen, gedragingen en levensgeschiedenis strategieën; (4) Spermacompetitie en paarsystemen. Daarnaast worden (gedrags)ecologische inzichten toegepast en gebruikt in de context van milieu- en biodiversiteitsproblemen. In dit verband bestuderen we de effecten van verschillende polluenten (zware metalen en persistente organische polluenten) op de reproductie en de gezondheidstoestand bij vogels en doen we onderzoek naar de ontwikkeling van niet-destructieve methoden voor biomonitoring bij vogels. Ook doen we onderzoek met betrekking tot de conservatie-ecologie van bedreigde inheemse vissoorten met behulp van elektrische visvangstechnieken.