Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek

Over Sphere

Sphere doet onderzoek naar de effecten van stress (toxicologisch en/of fysisch) op (vooral) aquatische organismen en hun responsmechanismen doorheen de volledige keten van biologische organisatie, i.c. van het moleculaire tot het ecosysteemniveau. Als dusdanig kan Sphere zich tot de absolute top rekenen in (eco)toxicologische studies.