Krijg je als leerkracht of studiekeuzebegeleider vragen van je leerlingen over hun studiekeuze of voorkennis voor een universitaire opleiding? Aan de slag helpt je om een antwoord te formuleren op deze vragen.

Sterktes van Aan de slag in de klas

Aan de slag ondersteunt je als leerkracht in de studiekeuzebegeleiding van je leerlingen en in hun voorbereiding op een universitaire opleiding.

De digitale zelfstudiepakketten bevatten tests, oefen- en leermateriaal. Hierbij ligt de focus zowel op algemene competenties als op vreemde talen, wetenschappen en wiskunde. Je kan het materiaal inzetten tijdens je lessen of je kan je leerlingen aansporen om de zelfstudiepakketten individueel of in de klas te doorlopen.

Behalve de zelfstudiepakketten vind je op dit platform ook meer informatie terug over andere diensten en voorbereidingsactiviteiten waarop toekomstige studenten beroep kunnen doen in functie van het maken van hun studiekeuze.

Zelfstandig leren aanmoedigen

Aan de slag leent zich goed voor begeleide zelfstudie. Dit is een combinatie van begeleiding en zelfstandig leren, waarbij de leerling (een deel van) de leerstof individueel verwerft en/of verwerkt. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld zelfstandig de zelftests maken, het leermateriaal doorlopen en de oefeningen oplossen. Zo verwerken zij de leerinhoud actief op eigen tempo en niveau. Bij vragen of onduidelijkheden kunnen zij terecht bij de leerkracht, die hen ondersteuning kan bieden bij bijvoorbeeld het succesvol uitvoeren van opdrachten.

Samenwerkend leren stimuleren

In Aan de slag zijn er verschillende mogelijkheden om leerlingen te laten samenwerken. Zo kunnen zij aan eenzelfde computer samen een oefening maken of kort overleggen. Zij kunnen ook elk een zelftest maken en vervolgens samen de feedback overlopen. Indien de ene leerling problemen ondervindt met een specifieke vraag terwijl de andere deze correct heeft beantwoord, kan deze leerling hierover uitleg geven. Leerlingen kunnen ook samenwerken aan een opdracht, zoals het schrijven van een paper, of het leermateriaal uit een pakket samen doorlopen.

Differentiatie ondersteunen

Aan de slag biedt heel wat mogelijkheden tot differentiatie. Zo kan de leerling met behulp van de zelftests zijn/haar huidige niveau van voorkennis bepalen. Op basis van de resultaten kan de leerling daarna een eigen leerroute kiezen in het pakket, afhankelijk van zijn/haar niveau. Een leerling met voldoende voorkennis kan bijvoorbeeld een aantal stappen overslaan, terwijl leerlingen die nog lacunes hebben in hun voorkennis deze kunnen wegwerken door meerdere modules te doorlopen. Ook het tempo waarin de leerlingen de pakketten doornemen is afhankelijk van hun individuele kenmerken. Door deze aanpak kan je inspelen op de aanwezige verschillen tussen leerlingen, zoals hun motivatie, interesse, voorkennis en individuele leerstijl. Zo kan de ene groep leerlingen zich verdiepen in de leerstof, terwijl de andere juist meer ondersteuning en begeleiding krijgen.

Onmiddellijke feedback voorzien

Zowel de zelftests als de oefeningen in de verschillende pakketten van het online voorbereidingsplatform zijn voorzien van feedback. Leerlingen kunnen bevestigende (bv. correct of niet) of uitgebreide corrigerende feedback (bv. antwoordmodel) ontvangen. Daarnaast krijgen zij werkpunten en/of richtlijnen mee, zodat ze weten welke stappen zij kunnen zetten om hun voorkennis verder bij te schaven. Je kan ook als leerkracht zelf feedback geven bij vrije opdrachten, zoals bv. bij het schrijven van een e-mail aan een docent (cfr. pakket Academische taalvaardigheid Nederlands).

Workshops

Campus In-Zicht bundelt de activiteiten op de Universiteit Antwerpen waaraan secundaire scholen kunnen deelnemen. Er wordt een korf van infosessies en workshops aangeboden via dewelke je meer te weten kan komen over de kennismaking met en voorbereiding op de universiteit, StudyChat, het honoursaanbod, nascholingen, olympiades, ...

De workshop ‘Aan de slag’ maakt deel uit van dit aanbod van Campus In-Zicht.

  • Doelpubliek: leerlingen, leerkrachten en studiebegeleiders
  • Inhoud: We geven een korte introductie over het doel en de inhoud van Aan de slag, tonen hoe het platform concreet werkt, loodsen de deelnemers door enkele zelfstudiepakketten en laten hen vervolgens zelfstandig aan het werk gaan met het materiaal binnen het platform.
  • Benodigdheden: computerlokaal (computer per deelnemer of per duo), beamer en projectiescherm
  • Duur: +/- 50 minuten

Heb je vragen en/of wil je een voorstel op maat? Mail dan naar scholen@uantwerpen.be zodat we samen de mogelijkheden kunnen bekijken.