Consumer Law Institute

Het Consumer Law Institute is een samenwerkingsverband tussen de onderzoeksgroep 'Onderneming en Recht' van de Universiteit Antwerpen en de onderzoeksgroep 'Economisch Recht', van de Universiteit Gent en wil

  • gezamenlijk naar buiten treden met de beschikbare expertise en faciliteiten
  • gezamenlijk projectaanvragen op nationaal en Europees vlak voorbereiden en indienen
  • samenwerking op het vlak van opleiding op het master- en doctoraatsniveau en van studentenmobiliteit tussen beide universiteiten bevorderen.

Prof. dr. G. Straetmans en prof. dr. R. Steennot