Consumer Law Institute

The Consumer Law Institute is a formal interuniversity partnership between the research group 'Business and Law' of the University of Antwerp and the research group 'Economic Law' of Ghent University. It aims to:

  • jointly reach out with its available expertise and facilities
  • jointly prepare and submit project applications on national and European level
  • cooperate with regard to education on master and doctoral level and support student mobility between both universities.

                                                   Prof. dr. G. Straetmans en prof. dr. R. Steennot

 

Het Consumer Law Institute is een samenwerkingsverband tussen de onderzoeksgroep 'Onderneming en Recht' van de Universiteit Antwerpen en de onderzoeksgroep 'Economisch Recht', van de Universiteit Gent en wil

  • gezamenlijk naar buiten treden met de beschikbare expertise en faciliteiten
  • gezamenlijk projectaanvragen op nationaal en Europees vlak voorbereiden en indienen
  • samenwerking op het vlak van opleiding op het master- en doctoraatsniveau en van studentenmobiliteit tussen beide universiteiten bevorderen.