Recent publications

- R.Steennot “Over Insolvabiliteitsbeoordeling En Keuzevrijheid Aangaande De Schuldsaldoverzekering: Noot Onder Rb. Turnhout (3de K.), 18 Februari 2013.” DCCR 2014, afl. 102,: 115–120.

- R. Steennot “Distance Selling.” In Commercial Practices, Gert Straetmans en Jules Stuyck (eds.), Brussels, Larcier, 2014, 143-154.

- R. Steennot “Is Een Ratificatie Van Niet-toegestane Betalingstransacties Mogelijk?” noot onder Brussel 19 April 2013, BFR 2014, 315–317.

- R. Steennot, “The Right of Withdrawal and Unfair Contract Terms Under the Proposal for a Common European Sales Law.” In The Draft Common European Sales Law: Towards an Alternative Sales Law? A Belgian Perspective, Ignace Claeys en Régine Feltkamp (eds.), Cambirdge, Intersentia, 115–154.

- R. Steennot, “Case Volksbank România: Limits of the Full Harmonization Approach of the Consumer Credit Directive.” REDC 2013, 87–100.

- R. Steennot, “Oneerlijke Bedingen: Beoordelingscriteria en de gevolgen aan de nietigheid vastgesteld in een procedure tussen een onderneming en de Nationale Beschermingsautoriteit”, noot onder HJEU 26 April 2012), DCCR 2013, afl. 98, 41–48.

- R. Steennot“Aansprakelijkheid Voor Niet-toegestane Betalingstransacties: Over Grove Nalatigheid En Kennisgeving”, noot onder Kh. Mons 3 November 2011.” TBH 2013, 606–610.

- R. Steennot, “Tegenwerpbaarheid En Rechtmatigheid Van Algemene Voorwaarden En De Bewijskracht Van De Factuur.” In Rechtskroniek Voor De Vrede- En Politierechters 2013, Brugge, Die Keure, 2013,1–35.

- R. Steennot “De Bescherming Van De Consument Van Financiële Diensten”, DCCR 2013, afl. 100, 165–179.

- R. Steennot, “Consumer Protection with Regard to Distance Contracts After the Transposition of the Consumer Rights Directive in Belgium and France.” European Consumer Law Journal 2013, 415–458.

- R. Steennot, “Comments: Theme III: Prohibitions on Doorstep Selling, Itinerant Selling and Canvassing and the Free Movement of Goods and Services.” In Landmark Cases of EU Consumer Law: in Honour of Jules Stuyck, Evelyne Terryn, Gert Straetmans, en Veerle Colaert (eds.), Cambridge, Intersentia, 2013, 151–171.

- R. Steennot, “De Bescherming Van De Consument Bij Overeenkomsten via Internet.” In Internet &/@Recht : Permanente Vorming Balie Gent, Bart De Meulenaere (ed.), Gent, Larcier, 2013, 89–123.

- G. Straetmans, "De Belgische sperperioderegeling herbezocht", Droit de la consommation, 107(2015), p. 47-70

- G. Straetmans, " Piramideverkoop, 4Finance ende toekomst van multi-level marketing", SEW 6(2015), p. 272-287

- G. Straetmans, "De invloed van een oneerlijke handelspraktijk op de consumentenbescherming van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken" , Droit de la consommation ,103(2014), p. 21-31

- G. Straetmans, J. Laffineur, " La directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs : les modifications de la réglementation concernant les ventes aux consommateurs et les autres droits des consommateurs", European journal of consumer law ,13:3-4(2014), p. 475-498

- G.  Straetmans, S.  Bennis, "Commentaar bij artikel I.8.13° WER : definitie reclame", Handels- en economisch recht : commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer (OHRA ; afl. 67) , Antwerpen, Kluwer, 2014, p. 1-36

- G. Straetmans, L. Van Lysebetten Laura, "Commentaar bij artikel I.8.14° WER : definitie vergelijkende reclame", Handels- en economisch recht : commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer(OHRA ; afl. 68) , Antwerpen, Kluwer, 2014, p. 1-18

- G. Straetmans, L. Van Lysebetten, "Commentaar bij artikel VI.17 WER : voorwaarden vergelijkende reclame", Handels- en economisch recht : commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer (OHRA ; afl. 68) , Antwerpen, Kluwer, 2014, p. 1-56

- G. Straetmans, L. Van Lysebetten , "Comparative advertising", in Commercial practices / Straetmans, Gert [edit.]; Stuyck, Jules [edit.] , Gent, Larcier, 2014, p. 167-185

- G. Straetmans, J.  Stuyck, "The commercial practices act : definitions", Commercial practices / Straetmans, Gert [edit.]; Stuyck, Jules [edit.] , Gent, Larcier, 2014, p. 3-12

- G. Straetmans [edit.], J. Stuyck [edit.], Commercial practices, Gent, Larcier, 2014, 347 p.

- G. Straetmans, D. Verhoeven , "The concept of product and producer in the European product liability directive, Acquis Group and European Tort Law Group conference", Wroclaw, Poland, 16-18 O - Wroclaw, Acquis Group and European Tort Law Group, 2014, p. 1-30

- G. Straetmans, "Misleiding en de consument", Droit de la consommation - ISSN 1370-6888 - 100-101(2013), p. 97-125

- G. Straetmans, "Comparative advertising and use of trade marks : confusion, imitation and unfair advantage", in Landmark cases of EU consumer law : in honour of Jules Stuyck / Terryn, E. [edit.]; e.a. , Antwerp, Intersentia, 2013, p. 373-401

- E. Terryn [edit.], G. Straetmans [edit.], V. Colpaert [edit.], Landmark cases of EU consumer law : in honour of Jules Stuyck, Antwerp, Intersentia, 2013, 779 p.

- G. Straetmans, C. Cauffman , "Legislatures, courts and the unfair terms directive", in The judiciary, the Legislature and the EU internal market / Syrpis, Ph. [edit.] , New York, N.Y., Cambridge University Press, 2012, p. 92-117

- G. Straetmans, "Enkele recente ontwikkelingen inzake Europees consumentenrecht", in Europees recht : moderne interne markt voor de praktijkjurist, Gandaius, XXXVIIIste Postuniversitaire Cyclus Delva / Govaere, I. [edit.] , Mechelen, Kluwer, 2012, p. 356-409

- G. Straetmans, "Harmonisation des pratiques commerciales déloyales : protection des entreprises?" , Droit européen des pratiques commerciales déloyales : évolution et perspectives / Terryn, Evelyne [edit.]; Voinot, Denis [edit.] , Bruxelles, Larcier, 2012, p. 107-135

- G. Straetmans, "Consumenten, samenaankoop en de Wet Marktpraktijken", Droit de la consommation , 92-93(2011), p. 234-242

- G. Straetmans , "Over parasitaire concurrentie en namaak", DAOR : internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht , 98(2011), p. 283-288

- G. Straetmans, "Het ondernemingsbegrip in het mededingingsrecht (kartelrecht) en in de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming", in Economisch recht: ondernemingen, concurrenten en consumenten / Claeys, I. [edit.]; e.a. , Mechelen, Wolters Kluwer, 2011, p. 261-307

- D. Mertens, G. Straetmans, "Vrijheid van ondernemen", Handels en economisch recht : Ondernemingsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, p. 65-92 

- G. Straetmans, J. Stuyck, "De wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming: een onvoldoende stap in de goede richting", Rechtskundig weekblad , 74:10(2010-2011), p. 386-419

- G. Straetmans, J. Stuyck, "Wet marktpraktijken en consumentenbescherming", in CBR Jaarboek 2009-2010 , Antwerpen, Intersentia, 2010, p. 521-617