Prof. Silvia Lenaerts, vicerector van UAntwerpen, wordt de nieuwe rector magnificus van Eindhoven University of Technology. “Dat iemand van onze universiteit wordt ‘weggeplukt’ om elders rector te worden, maakt ons fier”, zegt rector Herman Van Goethem. “Silvia heeft het externe netwerk van UAntwerpen fundamenteel versterkt.”

Aan de Belgische universiteiten wordt een nieuwe rector traditioneel gekozen door de academische gemeenschap: alle geledingen, van studenten tot professoren, kunnen hun stem uitbrengen. In Nederland ligt dat anders: daar wordt een nieuwe rector na internationale headhunting geselecteerd en benoemd door de Raad van Toezicht van de universiteit. Die eer valt te beurt aan prof. Silvia Lenaerts: zij wordt op 15 mei de eerste vrouwelijke rector van Eindhoven University of Technology (TU/e).

Lenaerts is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Ze leidt de door haar opgerichte onderzoeksgroep Duurzame Energie- en Lucht- en Watertechnologie (DuEL). Daarnaast is ze sinds 2016 vicerector Valorisatie & Ontwikkeling.

Sterk leiderschap“We zijn bijzonder trots en tevreden dat we mevrouw Lenaerts kunnen aanstellen als nieuwe rector magnificus”, zegt Peter Wennink, voorzitter Raad van Toezicht van de TU/e en CEO van het Nederlandse hightechbedrijf ASML. “De adviescommissie was unaniem enthousiast over haar kwaliteiten. We krijgen met haar een sterke rector, een topwetenschapper met grote ervaring in onderzoek en onderwijs. Ze heeft overtuigende verbindende kwaliteiten en sterk leiderschap. Zij zal samen met de andere leden van het College van Bestuur de verwachte ontwikkelingen van de universiteit vorm kunnen geven.”

“Ik vind het een eer en een genoegen om deze verantwoordelijkheid te mogen opnemen bij de TU/e, een topuniversiteit met een centrale rol in een van de sterkste hightech-ecosystemen van Europa”, vertelt Silvia Lenaerts. “Ik geloof in mensen en de connectie tussen mensen. Ik geloof in samen groeien door vertrouwen, openheid en langetermijnsamenwerking, om samen te bouwen aan een slimme en duurzame samenleving. Ik kijk er enorm naar uit om samen met iedereen bij de TU/e aan de slag te gaan.”

“UAntwerpen blijf ik natuurlijk een warm hart toedragen. We zijn gegroeid tot een volwaardige speler in het creëren van toegevoegde waarde voor de samenleving. Dat doen we uiteraard door goed opgeleide mensen af te leveren en door excellent onderzoek, maar nu zeker ook door innovatie. Ik zal mijn uiterste best doen om de opvolging maximaal te ondersteunen zodat ook Antwerpen kan blijven groeien.”

Verder bouwenLenaerts lag in Antwerpen aan de basis van het valorisatiebeleid, het verzilveren van de wetenschappelijke kennis. “Daar zijn we haar zeer dankbaar voor”, zegt UAntwerpen-rector Herman Van Goethem. “De structuur is er, daar kunnen we verder op bouwen. Vanzelfsprekend wensen we Silvia veel succes in Eindhoven. Het is een hele eer om te worden aangezocht voor een dergelijke mooie functie. Deze ‘transfer’ toont ook de impact van onze universiteit.”

Rector Van Goethem zal in overleg met zijn beleidsteam aan de Raad van Bestuur een kandidaat-opvolger voordragen, die inzet op consolidatie, verdieping en verbreding. Silvia Lenaerts blijft nog in functie tot half mei.