Senior Leadership as an Organizational Antecedent for the Creation of Technological Breakthroughs

PhD Student
Nino van de Wal

Promotors
Victor Gilsing
Christophe Boone

Abstract
Dit doctoraat onderzoeksproject kijkt naar de rol en invloed van topmanagers en non-executive directors in het proces van de creatie van technologische doorbraken. Het doel is om een grondig begrip te ontwikkelen van zowel de mate waarin als de wijze waarop topmanagers en non-executive directors een rol spelen en van invloed zijn op een onderneming´s interne zoek- en ontwikkelprocessen van nieuwe technologie, alsmede hoe dit mogelijk kan materialiseren in technologische doorbraken. De empirische context wordt gevormd door de biofarmaceutische industrie, waarin de rol van topmanagers en non-executive directors van groot belang is gezien de voortdurende nadruk op innovatie, technologische doorbraken en externe samenwerking in deze industrie. De onderzoeksaanpak is gebaseerd op een gecombineerde kwalitatieve en kwantitatieve methodologie, en zal gebruik maken van patenten voor het meten van de totstandkoming van technologische doorbraken.

Financieringsbron(nen)
BOF

Onderzoeksgroep(en)
Management