Completed PhD Research

 • 16/06/2002: Yves Montangie, Toetsingscriteria bij concentratie- controle in het Europese, Britse, Franse en Duitse mededingingsrecht. Een vergelijking van de inhoudelijke beoordeling van concentraties in verschillende systemen van concentratietoezicht en conclusies m.b.t. hun transparantie. Promotor Roger Van den Berg.

 • 20/09/2004: Nicole Plets, Het systeem van de Belgische fiscale bevoegdheidsverdeling: juridische evenwichtsoefening tussen autonomie voor de deelstaten en het behoud van de interne economische unie en monetaire eenheid in een federaal staatsverband. Promotor Karel Rimanque.

 • 27/09/2004: Tim Wustenberghs, De vaste inrichting in de nieuwe wereld: een voorbijgestreefd verdragsbegrip. De toewijzing van belastingsbevoegdheid met betrekking tot grensoverschrijdende ondernemingswinst: praktijk en theorie. Promotor Bruno Peeters.

 • 29/09/2008, Ilse De Troyer, De invordering van belastingen in grensoverschrijdende situaties. Promotor Bruno Peeters.

 • 20/05/2009: Henri de Waele (Radboud Universiteit Nijmegen), Rechterlijk activisme en het Europees Hof van Justitie. Promotor Anne-Marie Van den Bossche.

 • 26/06/2009: Elly Van de Velde, Afspraken met (en tussen) de fiscale overhe(i)d(en): de grenzen, juridische kwalificatie en rechtsgevolgen. Promotor Bruno Peeters.

 • 22/10/2009: Joost Houdijk (Radboud Universiteit Nijmegen), Publieke belangen in het mededingingsrecht: een onderzoek in vijf domeinen. Het Europese en Nederlandse antitrustrecht in botsing met belangen van intellectuele eigendom, vrije beroepen, cultuur, gezondheidszorg en milieubescherming. Promotor: Anne-Marie Van den Bossche.

 • 01/07/2010: Bart Peeters, Fiscale transparantie: toerekening van inkomsten. Een onderzoek naar de classificatie van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Promotor: Bruno Peeters.

 • 04/10/2010: Dave Mertens, Vrije en eerlijke mededinging en de bescherming van inspanningen buiten het (intellectuele) eigendomsrecht, Promotor: G. Straetmans.

 • 05/10/2010: Robby Houben, Schuldvergelijking, Promotor: H. Braeckmans.

 • 13/10/2010: Jean-Marie Barambona, La protection du consommateur au Burundi, Promotor: H. Swennen.

 • 21/03/2012: Miroslawa Myszke , The contribution of Private International law to the freedom of establishment for companies in the European Union, Promotor: J. Meeusen

 • 20/12/2013: Claudia Sano, Presumptions within EU-Law and National Tax Systems, Promotoren: B. Peeters en A. Di Pietro (Universiteit Bologna). Beloond met de European Academic Tax Thesis Award 2014.

 • 27/01/2014, Paula Ploscar, The meaning of the Principle of Solidarity in European Law, Promotor: H. Verschueren

 • 09/10/2014: Werner Vandenbruwaene, Naar een juridisering van het subsidiariteitsbeginsel? Een rechtstheorethische en rechtseconomische analyse, Promotor: P. Popelier

 • 08/12/2014: Anne Van de Vijver, Een verkenning van de grondslagen van het ne bis in idem-beginsel in het Belgisch belastingrecht, Promotor: B. Peeters

 • 27/06/2016: Astrid Coates, De maatschappelijke onderneming vanuit Europeesrechtelijk perspectief, Promotor: A-M Van den Bossche

 • 12/12/2016: Dominik Moskvan, Investment framework of the European Union, Promotoren: A. Herwig en G. Straetmans

 • 07/06/2017, Nele Somers, Het dagelijks bestuur in de naamloze vennootschap, Promotor: H. Braeckmans

 • 19/06/2017: Koen Reniers, Koop-verkoop van aandelen, Promotor: H. Braeckmans

 • 21/06/2017, Angela Ortega Gonzalez, The enforcement of European competition law in cartel cases, Promotor: A.-M. Van den Bossche

 • 07/09/2017: Evelyne Verstraelen, De fiscaal-juridische analyse van gereglementeerde instellingen voor collectieve beleggingen naar Belgisch recht in een Europese context, Promotor: B. Peeters

 • 09/11/2017: Karadayi Aysse Nihan, The interpretation and gap filling in international commercial contracts in the light of the CISG, UNIDROIT principles, PECL, DCFR and related case-law, Promotor: M. Storme

 • 15/12/2017: Wittock Nathalie, Sales promotion techniques – a search for neutrality for the sales promotor, also taking into account the other key features and principles of the VAT system, Promotor: B. Peeters

 • 15/01/2018: Brosens Linda, Het fiscaal inwonerschap van vennootschappen in een gemondialiseerde economie. Een analyse in de context van de Belgische inkomstenbelasting en dubbelbelastingverdragen, Promotor: N. Plets

 • 26/09/2018: Nollet Aymeric, De l'abus fiscal ou Quand des actes juridiques des contribuables sont inopposables au fisc pour l'établissement de l'impôt. Essai d'une théorie critique en droit fiscal belge, Promotor: M. Bourgeois (Université de Liège) en B. Peeters

 • 17/12/2019: Jan Blockx, Mens rea in EU antitrust law: when intentions matter, Promotor: A-M Van den Bossche en G. Straetmans

 • 12/02/2020: Valerie Dehaeck, KMO's in juridisch EU-Wonderland. Wie niet groot is, moet slim(mer) zijn, Promotor: A-M Van den Bossche

 • 13/02/2020: Bartłomiej Bednarowicz, Platform-mediated work in the gig economy through the lens of the EU social acquis, Promotor: H. Verschueren en D. Cuypers

 • 19/06/2020: Yousra Benfquih, Reasonable Accommodation in Education: An Integrated Human Rights Approach on the basis of the Right to Equality, Inclusive Education and Freedom of religion, Promotor: W. Vandenhole en D. Cuypers

 • 23/06/2020: Rik Smet, Tax Treaty Making in Federations. Division of Tax Treaty Making Competence and Power Between Different Levels of Government, Promotor: B. Peeters en A. Van de Vijver

 • 02/12/2020: Jef Van Eyndhoven, De strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen: een pleidooi voor een doordachte depenalisering, Promotor: B. Peeters