Ornithologieprijs Wim Dings 'De Wielewaal'

Wim DingsThe 2017 prize was awarded to Jacques de Satgé (Master thesis University of Antwerp)

About the prize

Starting in 2015, the University of Antwerp awards an ornithology prize every two years, in memory of ornithologist Wim Dings (1927-2012). Wim Dings was an enthusiastic field ornithologist and active member of the former society 'De Wielewaal', now part of Natuurpunt. The goal of the prize is to support scientific field ornithology in Belgium by providing financial support and visibility to either academic or advanced non-academic scientific research in the field of avian biology. The prize of 2000€ is awarded every second year by a jury of internal and external experts. The candidate is invited to present his/her results at the annual symposium for field ornithology ('Vogeldag') or a similar forum.

How to participate?
The prize will be awarded for a thesis (Master or PhD) or a published research paper of at least 3000 words, accompanied by a Dutch and English summary, and a short biography (one page). Documents are submitted in Word or PDF format to Prof. Erik Matthysen, Departement Biologie, Universiteit Antwerpen (erik.matthysen@uantwerpen.be), at the latest on 1 October 2018.

The prize is awarded to individual candidates, rather than teams. Preference is given to young researchers (pre-doctoral or at most 2 years post-doctoral) and/or non-academic ornithologists with research of high scientific quality. The submitted work must be recent (defended or published after 1 May 2016) with an explicit focus on ornithology.

Non-academic research will be considered if there is evidence for high scientific quality (published in international journals and/or directly linked to academic research). Evaluation criteria are (i) scientific value, (ii) originality, (iii) relevante for society (including nature conservation), (iv) link with field ornithology. Each of these criteria has equal weight.

Winners of previous prizes

The 2017 Ornithology Prize "Wim Dings - De Wielewaal" has been awarded to Jacques de Satgé for a Master thesis "Urban areas as ecological traps: studying Great Tits Parus major along an urbanisation gradient". The prize was awarded at the annual Belgian bird symposium ("Belgische Vogeldag") organized by Natuurpunt, INBO and the University of Antwerp on 21st January 2017

(link to press release)

The 2015 Prize was awarded to Lore De Middeleer for her Master thesis "Impact of a land reallotment and social attraction on population distributions of the red-backed shrike" (Invloed van ruilverkaveling en sociale aantrekking op de verspreiding van de grauwe klauwier).

Nederlandse versie

Ornithologieprijs Wim Dings 'De Wielewaal'
Ter nagedachtenis van veldornitholoog Wim Dings (1927-2012) wordt sinds 2015 tweejaarlijks een ornithologieprijs uitgereikt door de Universiteit Antwerpen. Wim Dings was een enthoesiast veldornitholoog en actief lid van vereniging 'De Wielewaal', nu deel van Natuurpunt, en in het bijzonder de Turnhoutse afdeling. De doelstelling van de Wim Dings 'De Wielewaal' prijs voor ornithologie is het wetenschappelijk veldornithologisch onderzoek in België te ondersteunen via een financiële aanmoediging en een verhoogde visibiliteit. De prijs bedraagt tweeduizend euro. De prijs wordt uitgereikt door de Universiteit Antwerpen en beoordeeld door een jury van experts binnen en buiten de universiteit. De laureaat wordt uitgenodigd om zijn of haar resultaten te komen voorstellen op de Vogeldag of een gelijkaardig forum.

Hoe deelnemen?
De prijs wordt uitgereikt voor een thesis (Master of doctoraat) of een gepubliceerd onderzoeksartikel van tenminste 3000 woorden, met daarbij een samenvatting in het Engels en het Nederlands, en een korte biografie (1 pagina). De documenten worden in Word of PDF formaat opgestuurd naar Prof. Erik Matthysen, Departement Biologie, Universiteit Antwerpen (erik.matthysen@uantwerpen.be), ten laatste op 1 oktober 2018.

De prijs wordt toegekend aan individuele kandidaten, eerder dan teams. De voorkeur wordt gegeven aan jonge onderzoekers (pre-doctoraat of maximaal 2 jaar post-doctoraat) en/of niet-academische onderzoekers met werk van hoog wetenschappelijk niveau. Het bekroonde werk moet van recente aard zijn (afgelegd of gepubliceerd na 1 mei 2016) met een expliciete focus op ornithologie.

Voor niet-academisch onderzoek moet er een aantoonbaar wetenschappelijk niveau zijn (gepubliceerd in internationale tijdschriften, en/of direct gelinkt aan een academisch project). Criteria voor de beoordeling zijn (i) de wetenschappelijke waarde, (ii) originaliteit van het werk, (iii) maatschappelijke relevantie inclusief waarde voor het natuurbehoud, (iv) de link met veldornithologie. Elk van deze criteria hebben een gelijk gewicht in de beoordeling.