Ornithologieprijs Wim Dings 'De Wielewaal'

Wim DingsNext call will be launched in 2020 (deadline 1st October)

About the prize

Starting in 2015, the University of Antwerp awards an ornithology prize every two years, in memory of ornithologist Wim Dings (1927-2012). Wim Dings was an enthusiastic field ornithologist and active member of the former society 'De Wielewaal', now part of Natuurpunt. The goal of the prize is to support scientifically based field ornithology with particular focus on Belgium and the Netherlands by providing financial support and visibility to either academic or advanced non-academic scientific research in the field of avian biology. The prize of 2000€ is awarded every second year by a jury of internal and external experts. The organization of the prize is a collaboration between the University of Antwerp, Natuurpunt, de "Vogeldag" and the Nederlandse Ornithologische Unie. The candidate is invited to present his/her results at the annual symposium for field ornithology ('Vogeldag') or a similar forum.

How to participate?
The prize will be awarded for a thesis (Master or PhD) or a published research paper of at least 3000 words. Preference is given to young researchers (pre-doctoral or at most 2 years post-doctoral) and/or non-academic ornithologists with research of high scientific quality. The submitted work must be recent (defended or published after 1 May 2016) with an explicit focus on field ornithology, accompanied by a short biography (one page). Documents are submitted in Word or PDF format to Prof. Erik Matthysen, Departement Biologie, Universiteit Antwerpen (erik.matthysen@uantwerpen.be), at the latest on 1 October 2018.

A full description of the procedure and criteria is given here.

 

Winners of previous prizes

The 2019 Ornithology Prize "Wim Dings - De Wielewaal" has been awarded to Thomas Lameris (University of Amsterdam and NIOO) for his PhD thesis "Outflying climate change: optimal timing of migratory geese breeding in a warming Arctic (persbericht). The prize was awarded at the annual Belgian bird symposium ("Belgische Vogeldag") organized by Natuurpunt, INBO and the University of Antwerp on 19 January 2019.

(photo on the right: Erik Matthysen, Thomas Lameris, Jan Dings)

The 2017 Prize was awarded to Jacques de Satgé (University of Antwerp) for a Master thesis "Urban areas as ecological traps: studying Great Tits Parus major along an urbanisation gradient".

The 2015 Prize was awarded to Lore De Middeleer (University of Ghent) for her Master thesis "Impact of a land reallotment and social attraction on population distributions of the red-backed shrike" (Invloed van ruilverkaveling en sociale aantrekking op de verspreiding van de grauwe klauwier).

Nederlandse versie

Ornithologieprijs Wim Dings 'De Wielewaal'
Ter nagedachtenis van veldornitholoog Wim Dings (1927-2012) wordt sinds 2015 tweejaarlijks een ornithologieprijs uitgereikt door de Universiteit Antwerpen. Wim Dings was een enthoesiast veldornitholoog en actief lid van vereniging 'De Wielewaal', nu deel van Natuurpunt, en in het bijzonder de Turnhoutse afdeling. De doelstelling van de Wim Dings 'De Wielewaal' prijs voor ornithologie is het wetenschappelijk veldornithologisch onderzoek in België en Nederland te ondersteunen via een financiële aanmoediging en een verhoogde visibiliteit. De prijs bedraagt tweeduizend euro. De prijs wordt uitgereikt door de Universiteit Antwerpen en beoordeeld door een jury van experts binnen en buiten de universiteit. De organizatie is een samenwerking van de Universiteit Antwerpen, Natuurpunt, de Vogeldag en de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU). De laureaat wordt uitgenodigd om zijn of haar resultaten te komen voorstellen op de Vogeldag of een gelijkaardig forum.

Hoe deelnemen?

De prijs wordt toegekend voor een thesis (Master of PhD) of artikel van minimaal 3000 woorden. Voorkeur wordt gegeven aan jonge onderzoekers (pre-doctoraat of maximum 2 jaar post-doc) en/of niet-academische ornithologen met onderzoek van hoog wetenschappelijk niveau. Het werk moet van recente datum zijn (verdedigd of gepubliceerd na 1 mei 2016) met expliciete focus op veldornithologie, en vergezeld zijn van een korte biografie (1 pagina). Documenten worden in Word of PDF formaat ingediend bij Prof. Erik Matthysen, Departement Biologie, Universiteit Antwerpen (erik.matthysen@uantwerpen.be), ten laatste op 1 oktober 2018.

Een volledige beschrijving van de procedure en criteria (Engelstalig) is hier beschikbaar.

Vorige laureaten

De Ornithologieprijs 2019 werd gewonnen door Thomas Lameris (Universiteit Amsterdam en NIOO) met zijn doctoraatsthesis "Outflying climate change: optimal timing of migratory geese breeding in a warming Arctic (persbericht).

De Ornithologieprijs 2017 werd toegekend aan Jacques de Satgé (Universiteit Antwerpen) voor een Masterproef "Urban areas as ecological traps: studying Great Tits Parus major along an urbanisation gradient".

In 2015 werd de eerste Ornithologieprijs toegekend aan Lore De Middeleer (Universiteit Gent) voor een Masterproef "Invloed van ruilverkaveling en sociale aantrekking op de verspreiding van de grauwe klauwier".