8 op 10 Marokkaanse en Turkse Antwerpenaren stemmen links

Politicologen UAntwerpen hielden grote bevraging aan stembureaus op 14 oktober 2018

Kiezers met een migratieachtergrond stemden op 14 oktober massaal op sp.a, Groen en PVDA. Slechts 1 op 100 stemde op N-VA, de partij die 35,6% van de stemmen kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Die en andere opvallende resultaten komen naar voor in een onderzoek van UAntwerpen.

Wetenschappelijk onderzoek naar het stemgedrag van etnische minderheden is zeldzaam. Op 14 oktober 2018 brachten wetenschappers van de onderzoeksgroep Media, Middenveld en Politiek (M2P) van de Universiteit Antwerpen daar verandering in: ze organiseerden een exit poll tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. 36 interviewers trokken naar veertien stembureaus in de districten Deurne, Borgerhout, Antwerpen en Hoboken, naar wijken waar veel mensen met migratieachtergrond wonen.

“We bereikten 1024 respondenten”, zegt onderzoekster Samira Azabar. “Allen werden ze uitvoerig bevraagd op de dag van de verkiezingen. We spitsten ons toe op kiezers met een Marokkaanse of Turkse migratieachtergrond, gezien dit de grootste minderheidsgroepen zijn in Antwerpen. Elke respondent waarvan ten minste één van de ouders de Marokkaanse of Turkse nationaliteit had, werd als een kiezer met migratieachtergrond beschouwd.”

181 respondenten met Marokkaanse of Turkse achtergrond namen deel aan de exit poll. Dat leverde interessante resultaten op.

  • 8 op 10 Marokkaanse en Turkse Antwerpenaren stemden links. Indien de lokale partijen (BeOne, D-SA) buiten beschouwing worden gelaten, zijn het zelfs 9 op 10 kiesgerechtigden met migratieachtergrond die voor sp.a, Groen of PVDA stemmen. N-VA kan Marokkaanse en Turkse Antwerpenaren niet overtuigen.

     
  • Van de respondenten met een Marokkaanse en Turkse achtergrond heeft ongeveer een vierde (24%) een lijststem uitgebracht en driekwart (76%) een voorkeursstem. Indien we vergelijken met Antwerpenaren zonder migratieachtergrond brengt 35% een lijststem uit, 65% een voorkeursstem.
     
  • 53,7% stemt uitsluitend voor iemand met migratieachtergrond, 11% stemt op kandidaten met en zonder migratieachtergrond, 35,1% stemt enkel op kandidaten zonder migratieachtergrond.

De resultaten zijn vergelijkbaar met eerder onderzoek van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 (Swyngedouw et al., 2018), waar eveneens een overwicht aan linkse stemvoorkeuren werd opgetekend. “Maar er zijn toch ook een aantal opmerkelijke verschillen”, aldus professor Peter Thijssen. “In 2012 kreeg het kartel Sp.a/CD&V een meerderheid van de stemmen van kiezers met migratieachtergrond. In 2018 zijn PVDA en Groen gegeerde partijen. De kiezers met migratieachtergrond lijken dus linkser geworden.”

Bovendien zagen in 2018 ook een aantal relatief nieuwe partijen het licht, partijen die bijna uitsluitend kandidaten met migratieachtergrond op de lijst plaatsten, zoals D-SA en BeOne. Thijssen: “Deze partijen dienden weliswaar geen volledige lijsten in, maar ze kregen niettemin samen bijna 10% van de stemmen van de kiezers met Marokkaanse of Turkse migratieachtergrond.”