Closing Symposium GLITCH-project

Plenary session

Closing Symposium GLITCH Project

Presenation by Prof. Dr. Ingrid Moons

Met steun van

The Marketing Research Group of UAntwerp investigates how Flanders and Limburg (the Netherlands) can strengthen their innovative power in the domain of greenhouse horticulture. As required by Interreg, the information about this project is published in Dutch.

​​

Wat?

Naast een sterke agrofoodsector herbergt de grensregio Vlaanderen - Nederland ook een zeer sterke hightech sector. Veel hightech sluit echter niet aan bij de behoeften van tuinders, is nog niet toepasbaar in marktproducten, niet marktgedreven of concurrentieel, en niet afdoende milieu-efficiënt in termen van CO2-reductie. De glastuinbouwbedrijven in de grensregio hebben nood aan innovatie om hun toppositie in Europa te behouden.

Telers, technologiebedrijven, onderzoeksinstellingen en afnemers/klanten co-creëren in dit project innovaties met realistisch marktpotentieel. Hierbij wordt ingezet op innovaties die de energie-efficiëntie in de glastuinbouw verhogen of die zelf energie-neutraal zijn. GLITCH zal inzetten op het innovatieproces zelf: hoe kunnen bedrijven door co-creatie met relevante stakeholders doorheen de bedrijfskolom tot een succesvolle, koolstofarme innovatie komen?

De volgende concrete innovatieprojecten zijn opgenomen:

In de online brochure zijn alle innovatieprojecten overzichtelijk weergegeven.

Er zal tijdens dit proces een roadmap uitgewerkt worden om glastuinbouwbedrijven te helpen een co-creatieve en koolstofarme innovatie tot een marktconform, concurrentieel en rendabel eindproduct of –proces te brengen. Deze roadmap zal dan actief worden gecommuniceerd en gepromoot bij de glastuinbouwsector en bij alle bedrijven die aan duurzame en innovatie co-creatie willen doen.

Dit project werd goedgekeurd en gesubsidieerd door steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma.

Duur van het project: 1 mei 2018  tot en met 31 mei 2021.

[TOP]

Deelnemende organisaties

Projectresultaten

Gedurende het project zijn diverse resultaten geboekt binnen de innovatieprojecten in de teelten komkommer, sla, paprika, tomaat en aardbei.  

Klik hier om de resultaten voor de komkommerteelt te bekijken.
Klik hier om de resultaten voor de slateelt te bekijken.
Klik hier om de resultaten voor de paprikateelt te bekijken.
Klik hier om de resultaten voor de tomatenteelt te bekijken.
Klik hier om de resultaten voor de aardbeienteelt te bekijken.

Vanaf februari 2020 zijn de volgende resultaten verschenen, ingedeeld per project. Klik op onderstaande links om inzicht te krijgen in de actuele ontwikkelingen:

Daarnaast heeft Universiteit Antwerpen een artikel gepubliceerd over het co-creatie proces: Universiteit Antwerpen over het co-creatie proces binnen GLITCH

In de online brochure zijn alle innovatieprojecten overzichtelijk weergegeven.

[TOP]

 

Persbericht

Ons departement onderzoekt mee hoe Vlaanderen en Limburg  de innovatiekracht in glastuinbouw kunnen versterken

Minder CO2
Innovaties voor minder CO2-uitstoot en voor praktische hightechoplossingen in de glastuinbouw. Om deze doelen te bereiken
gaan twaalf Noord-Limburgse en Vlaamse bedrijven en kenniscentra
intensief samenwerken. Het consortium heeft een EU-subsidie
ontvangen van zo’n twee miljoen euro voor het project, Glitch
ofwel: ‘Glastuinbouw innoveert door co-creatie met koolstofarme
hightech’. De innovaties zijn bedoeld voor toepassingen in de teelt
van tomaten, komkommers en aardbeien. (foto anp)

Twaalf Vlaamse en Nederland-Limburgse bedrijven en kenniscentra slaan de handen in elkaar om de glastuinbouw verder te versterken. Het gaat om innovaties rondom energieverbruik, minder CO2 uitstoot en efficiënte omgang met hulpbronnen. Het consortium heeft hiervoor een Europese subsidie ontvangen en is daarbij intensief ondersteund door de Provincie Limburg en de Provincie Antwerpen. Het traject loopt van juni 2018 tot medio 2021.

De glastuinbouw in Vlaanderen en Limburg behoort tot de absolute top in Europa. Om die positie te behouden is meer samenwerking van ondernemers en onderwijs nodig. Daarom gaan de initiatiefnemers onder de projectnaam GLITCH (GLastuinbouw Innoveert door Co-creatie met koolstofarme Hightech) die gezamenlijke en open innovaties handen en voeten geven. De focus ligt op vermindering van CO2-uitstoot en praktische hightech-oplossingen.

Euregionale samenwerking essentieel
De glastuinbouwsector in Limburg en Vlaanderen kent een gelijkaardige structuur en staat voor dezelfde uitdagingen. Gedeputeerde van Provincie Antwerpen Ludwig Caluwé vult aan: ‘Euregionale samenwerking is dan heel logisch. Naast glastuinbouw zijn er ook veel technische toeleveranciers in de Euregio actief. Door de samenwerking te zoeken, worden o.a. de aanwezige onderzoekinfrastructuur van de Proefcentra, samenwerkingsverband Innoveins op de Brightlands Campus Greenport Venlo, de universiteiten en Hogeschool Thomas More optimaal benut en vergroot dit het noodzakelijke innovatievermogen’.

De Limburgse Gedeputeerde Twan Beurskens (Economie & Kennisinfrastructuur) is verheugd met het project: ‘Voor de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn co-creatie en een internationale koploperpositie voor onze Euregionale glastuinbouw belangrijke speerpunten. Juist omdat we in dit project intensief samen kunnen werken met het bedrijfsleven en diverse onderwijsinstellingen sluit GLITCH uitstekend aan bij onze Provinciale ambities’.

Deelnemende organisaties
De organisaties Proefstation voor de Groenteteelt, Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek, Proefcentrum Hoogstraten, Thomas More, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent uit Vlaanderen en Blue Engineering, Bluehub, Innoveins, Maurice Kassenbouw, Environmental Monitoring Systems en Brightlands Campus Greenport Venlo uit Limburg participeren in het GLITCH project. 

English version

Our department  investigates how Flanders and  Limburg (the Netherlands) can strengthen their innovative power in the domain of greenhouse horticulture . 

Less CO2
Innovation towards less CO2 and practical high technological solutions are the scope of this project targeting greenhouse horticulture.
To achieve these goals, twelve Dutch and Flemisch companies and knowledge centers will collaborate. The consortium received EU grants for an amount of two million euros to support the  GLITCH (Glastuinbouw innoveert door co-creatie met koolstofarme
Hightech - Greenhouse horticulture  innovates by means of co-creative techniques  towards low CO2 high-tech) project.
The innovations are aimed to be applied to growing  tomatoes, cucumbers and strawberries.(foto anp)

Twelve Flemish and Dutch companies are engaged in strengthening the greenhouse horticulture sector. The project investigates and co-creates innovative solutions aimed at energy sufficiency, CO2 reduction and the efficient use of resources. The consortium received grants from Europe and is also supported by the provinces of Limburg (the Netherlands) and Antwerp (Flanders). The project will run from 1 June 2018 until 31 May 2021.  

The greenhouse horticulture in Flanders and Limburg has a prominent place in Europe.  To maintain this top position, a more profound collaboration between entrepreneurs and knowledge centers is needed. Glitch is meant to make a collaboration and an open innovation more concrete.   

A collaboration with different European partners
The structure and the challenges for the greenhouse horticulture are similar in Flanders and Limburg (The Netherlands).  Depute of the province of Antwerp Ludwig Caluwé comments on this: ‘Euregional cooperation is a logic path to be followed. Beside greenhouse horticulture a lot of technical suppliers  are active in this region. Proefcentra, Innoveins, Brightlands Campus Greenport Venlo, Universiteit Antwerpen en Hogeschool Thomas More  will collaborate intensively and will combine their research infrastructure, knowledge and skills to create a powerful innovation.’
The depute of the province of Limburg Twan Beurskens is pleased with the project: ‘For Brightlands Campus Greenport Venlo,  co-creation and an international leadership position are important spearheads for our European glasshouse horticulture.   Because of the collaboration with the industry and with diverse educational institutions, the GLITCH projects suits the ambitions of the province Limburg.’

Participating organizations 
The organizations Proefstation voor de Groenteteelt, Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek, Proefcentrum Hoogstraten, Thomas More, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent in Flanders, and Blue Engineering, Bluehub, Innoveins, Maurice Kassenbouw, Environmental Monitoring Systems en Brightlands Campus Greenport Venlo in Limburg participate in het GLITCH project.