Al meer dan 15 jaar organiseert de onderzoeksgroep Wegenbouwkunde van de Universiteit Antwerpen cursussen voor alle belanghebbenden in de wegenbouw, gaande van opdrachtgever tot uitvoering, productie, verwerking, controle,…. De docenten zijn betrokken bij de opleiding Bouwkunde aan de universiteit of werkzaam in de asfaltsector. De lessen worden in het Nederlands gegeven, tijdens de colleges is er voldoende ruimte om ervaring uit te wisselen.

Jaarlijks wordt in het najaar de basiscursus asfaltverhardingen georganiseerd. Deze cursus is gekend als een uitstekende introductie waar de verschillende aspecten van asfalt behandeld worden, zoals bestanddelen, productie, transport en verwerking, ontwerp, controles, schadefenomenen,…

Tweejaarlijks wordt in het voorjaar een vervolgcursus gegeven. Deze gaat dieper in op de bestanddelen van asfalt, het mengselontwerp, het ontwerpen van een wegstructuur en milieu implicaties.