Binnen het Europese Project Zuivere Lucht (ZULU) streven de partners ernaar om de impact van schadelijke stoffen op de binnenluchtkwaliteit te beperken. Innovatieve luchtzuiveringstechnieken worden geoptimaliseerd en getest in voorzieningen voor gevoelige groepen. Samen met de burger meten we de luchtkwaliteit en bedenken doelgerichte lokale oplossingen.

De jaarlijkse gezondheidskost veroorzaakt door een slechte luchtkwaliteit in Europa wordt geschat op ongeveer € 1500 miljard. Brongerichte maatregelen om vervuiling te verminderen en zo de luchtkwaliteit te verbeteren zijn vanzelfsprekend het belangrijkste, maar vragen een zekere invoertijd. Op korte termijn is het daarom ook nodig om gevoelige groepen (kinderen, ouderen, zieken…) extra te beschermen tegen luchtverontreiniging. Eén van de mogelijke maatregelen om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren is luchtzuivering. 

Project Zuivere Lucht: wat en waarom?

Bestaande luchtzuiveringstechnologieën gebruiken meestal mechanische filtratie. Hierbij worden de partikels niet vernietigd, waardoor frequent onderhoud of vervanging van onderdelen nodig is. Het toepassen van een beloftevolle nieuwe technologie, de combinatie van elektrostatische filtratie met fotokatalytische oxidatie, kan leiden tot een duurzamer en efficiënter alternatief. Een grensoverschrijdende samenwerking naar de haalbaarheid en toepassingsmogelijkheden van deze technologie, kan zorgen voor nieuwe oplossingen.

Door de stijgende interesse in het zelf meten van de luchtkwaliteit in zowel Vlaanderen als Nederland, zal er binnen het project een toolbox ontwikkeld worden. Met deze toolbox kan de burger zelf op een correcte, wetenschappelijke manier de buitenluchtkwaliteit meten.

Doel van het project

Het Project Zuivere Lucht streeft ernaar om de impact van luchtvervuiling op de gezondheid van gevoelige groepen in de grensregio Vlaanderen-Nederland te verminderen. Door industrieel onderzoek naar en experimentele ontwikkeling van de plasmakatalytische luchtzuiveringstechnologie kan deze worden geoptimaliseerd en verduurzaamd. Vervolgens kan de impact in reële omstandigheden op een objectieve manier nagegaan worden door de technologie te testen in inrichtingen voor gevoelige groepen.

Aangezien de omgeving van zo’n inrichting bepalend is voor de binnenluchtkwaliteit, wordt samen met de burgers (omwonenden, bezoekers, gebruikers van de inrichting) de buitenluchtkwaliteit gemeten. Zo gaan we samen aan de slag met het in kaart brengen van luchtkwaliteit en het bedenken van lokale oplossingen. Hiervoor zullen we eenvoudige tools aanreiken om luchtkwaliteit te meten en de eigen resultaten op te volgen.

Project Zuivere Lucht in Europa

Door internationale samenwerking kunnen er makkelijker oplossingen gecreëerd worden voor gezamenlijke problemen. ZULU is een project dat gesubsidieerd wordt door het Interreg programma Vlaanderen-Nederland en cofinanciering ontvangt vanwege de provincie Antwerpen. In België nemen de stad Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Universiteit Antwerpen deel aan het project, in Nederland VFA Solutions B.V. en GGD Haaglanden.

Meer informatie over het project en vorderingen binnen het project, kan u op de projectwebsite terugvinden.

 

Type project: Interreg Vlaanderen-Nederland – prioriteit Innovatie

Looptijd: 01/2018 – 12/2020