Zelfstandig vertalen: Specialisatie en netwerken: hoe begin je eraan? Hoe versterk je daardoor je onderhandelingspositie?

Interactieve lezing door Agnès Feltkamp

Vertalers krijgen vaak het advies dat ze met een specialisatie hogere tarieven kunnen vragen. Maar wat is een specialisatie? Hoe verwerf je een specialisatie? Wanneer kun je verklaren dat je gespecialiseerd bent? Welke rol spelen netwerken hierin? Van netwerken gaan we meteen over tot de klantenwerving en klantenbinding. Deze activiteiten zijn cruciaal om een onderhandelingspositie te versterken en dat heeft dan weer een weerslag op de honoraria. 

Agnès Feltkamp is als zelfstandig vertaalster en bestuurslid van de BKVT. Ze heeft bijdragen geleverd aan congressen en vakbladen over thema’s als tariefberekening, medisch vertalen, collegialiteit en beroepsethiek. Daarbij zet ze zich vooral in voor het scheppen van werkomstandigheden die vertalers de mogelijkheid bieden en motiveren om in hun intellectuele beroep open te bloeien en steeds te streven naar prestaties op topniveau.