Coock brengt R&D naar de bedrijven

Wat is Coock?

Innovatie vindt soms moeilijk haar weg van het laboratorium naar de werkvloer. COOCK projecten, acroniem voor 'Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding' helpt door onderzoekers en ondernemers met elkaar te verbinden. Concreet versnelt COOCK  de introductie van innovatieve kennis en technologie in Vlaamse bedrijven door:

 • onderzoeksresultaten te vertalen en ruim te verspreiden via demodagen, workshops, ...
 • projecten op te zetten in specifieke bedrijven

COOCK projecten zijn een initiatief van het VLAIO, het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. De eerste COOCK oproep werd gelanceerd in april 2019. Uit 30 projectvoorstellen werden 14 projecten geselecteerd die een totaal steunbedrag van circa 9.5 miljoen euro zullen krijgen. De 14 gesteunde projecten zijn gericht op een brede waaier aan sectoren, gaande van maakindustrie, textiel, fintech, transport, bouw tot agro-industrie. Speciale aandacht werd gegeven aan projecten die tegemoet komen aan belangrijke uitdagingen zoals duurzaamheid en de digitalisering van onze maatschappij. Meer dan 376 ondernemingen - waarvan ruim 2/3de kmo’s - zijn rechtstreeks betrokken bij deze 14 projecten door deelname in de begeleidingsgroep en de bereidheid om de opgedane kennis in hun onderneming toe te passen. Dit biedt Vlaamse bedrijven kansen. Bijvoorbeeld om nieuwe producten te ontwikkelen, processen te optimaliseren of nieuwe samenwerkingsmodellen te verkennen.

Meer informatie over  VLAIO en COOCK is te vinden op

Voor wat staat het COOCK-FlexCT project? 

In het najaar van 2019 werd binnen imec-Visionlab van de Universiteit Antwerpen een unieke X-stralen CT scanner ‘FlexCT’ in gebruik genomen met steun van FWO Hercules financiering. Dankzij het sterk doordringend vermogen van X-stralen is het mogelijk om door middel van computer tomografie reconstructietechnieken 3D morfologische beelden te verkrijgen van een industrieel object. Dit is mogelijk voor materialen van verschillende grootte (millimeter tot meter) en samenstelling (bvb. polymeren, metalen etc.). Bovendien kan een ruimtelijke resolutie van slechts enkele micrometer bereikt worden. Mogelijke objecten voor X-stralen inspectie bevinden zich quasi in alle takken van de Vlaamse industrie: (kunststof) auto-onderdelen, elektronische componenten, 3D geprinte materialen, verpakkingen, voedsel, biomedische materialen, farmaceutica etc. 

Figure: Different samples scanned with the UniTOMXL at Visionlab. Upper line: ammonite fossil, AA battery, car key, coffee pot. Lower line: lithium ion button battery (with cross-section below), computer chip, computer mouse

Binnen het goedgekeurde COOCK project ‘FLEX-CT’ willen we deze unieke X-stralen analysemethode aanbieden aan de brede maak- en materiaalindustrie in Vlaanderen, zowel voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMOs), als voor grotere industriële spelers. Op deze manier willen we industriële R&D en kwaliteitscontrole door middel van X-stralen verder ontwikkelen en ondersteunen.

Concreet zal het Coock FlexCT project werken op twee domeinen:

 • Het aanbieden van X-stralen CT analyse voor industriële objecten en materialen om hun interne 3D microstructuur te visualiseren en mogelijke toepassingen te onderzoeken voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) en de brede maakindustrie.
 • Het ontwikkelen en optimaliseren van snelle X-straleninspectietechnieken voor kwaliteitscontrole-mechanismen, bijvoorbeeld lopende band inspectiemethoden. Imec-Visionlab verleent hierbij zijn jarenlange expertise in computer tomografie reconstructiesoftware.

Voor het inzetten van X-stralen analyse binnen bedrijfscontext wordt al het nodige voorzien:

 1. advies voor een specifieke toepassing
 2. toegang tot een unieke X-stralenscanner en reconstructie software
 3. analyse en interpretatie van de verkregen data
 4. verdere begeleiding en advies wanneer er interesse is voor opvolging en ontwikkeling.

Binnen het eerste jaar van het Coock project is het ons doel om 40 unieke bedrijven te betrekken. Hiervoor zullen onder andere demodagen en workshops georganiseerd worden. Geïnteresseerd in een samenwerking? Contacteer ons!

Contact details

 • Prof. Jan Sijbers, Jan.Sijbers@uantwerpen.be , +32 (0) 3 265 89 11
 • Prof. Jan De Beenhouwer, Jan.DeBeenhouwer@uantwerpen.be , +32 (0) 3 265 24 42
 • Dr. Björn De Samber, Bjorn.DeSamber@uantwerpen.be, + 32 (0) 3 265 28 81