Noot bij HvJ 15 juli 2021, C-804/18, non-discriminatie-godsdienst-hoofddoek

Source
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-86:14 (2022-2023) p. 549-551
Author(s)

Noot bij HvJ 10 februari 2022, C-485/20, non-discriminatie-handicap

Source
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-86:14 (2022-2023) p. 547-549
Author(s)

Dumont, D.: Le revenu de base universel, avenir de la sécurité sociale? Une introduction critique au débat

Source
Tijdschrift voor sociaal recht - ISSN 0035-1113-2 (2022) p. 237-240
Author(s)

Het Grondwettelijk Hof en het arbeidsrecht : hoever kan het Hof te ver gaan?

Source
De Grondwet en Jan Velaers : een vriendschapsgewijze commentaar / Jenart, C. [edit.]; et al.-p. 405-415
Author(s)

De jurist als filosoof

Source
Filosofie als roeping / De Munck, Marlies [edit.]; et al.-p. 281-291
Author(s)