Publications in the spotlight

Views on the Oudenaarde Verse Book
Ermens Daniël  
The dynamics of the medieval manuscript : text collections from a European perspective-p. 111-130
Het handschrift-Van Hulthem in vergelijkend perspectief : over het nummeren van de teksten en het tellen van de verzen
Ermens Daniël  
Queeste : tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden - ISSN 0929-8592-20 (2013) p. 1-28
Citatielink
Een onbekend handschrift met evangeliepreken uit de tekstgroep Zwolle. Heverlee, Abdij van Park, 5
Ermens Daniël  
Ons geestelijk erf : driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - ISSN 0774-2827-81:2-3 (2010) p. 194-242
Citatielink
Een Nuttelijc boec den kerstenen menschen (ca. 1400) : heilsgeschiedenis voor beginners
Ermens Daniël  
De letter levend maken : opstellen aangeboden aan Guido de Baere bij zijn zeventigste verjaardag-p. 263-282
Citatielink
Repertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550
Ermens Daniël   van Dijk Willemien  
Leuven, Peeters, 2008,2443 p.
Citatielink

Full bibliography of this author