Foto ID

Statute & functions

Zelfstandig academisch pers.
  • gewoon hoogleraar

Internal mandates

Bestuursmandaat (Bestuursorgaan) Expertenmandaat (Expertenorgaan)

Contact

Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
D.S.439
2610 Wilrijk
België
Tel. 032652536
       038213330
dirk.ysebaert@uantwerpen.be
dirk.ysebaert@uza.be