Annotatie bij EHRM 4 augustus 2020, Tërshana t/ Albanië

Source
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-85:16 (2021-22) p. 613-614

Een overzicht van de nieuwe mogelijkheden voorzien in de Wet Overheidsopdrachten 2016 inzake “de onderhandelingsprocedure”

Source
Jaarboek overheidsopdrachten 2016-2017 / De Koninck, C. [edit]; et al.-p. 797-831
Author(s)