Boze boer-burgers: het einde van de oude politieke breuklijnen bij de noorderburen: omgevingsbemiddeling als oplossingsrichting

Source
Tijdschrift voor omgevingsrecht en omgevingsbeleid - ISSN 2034-8460-1 (2023) p. 45-47

Vertimmer het akkoord over de bouwshift

Source
De Standaard- (2021.02.26) p.
Author(s)
    Marc Boes, Pascal De Decker, Hans Leinfelder, Tom Coppens, Guy Vloebergh, Hendrik Schoukens, Peter Lacoere, Mieke Paellinck

Gewestplannen : van groots project tot blok aan het been

Source
Jaarboek De Aardrijkskunde - ISSN 2294-2009- (2020) p. 51-62
Author(s)