The cradle of the university : from university colleges and university faculties to the University of Antwerp

Source
Nothing will come of nothing : science & education in Antwerp since 1500-p. 347-373

De bakermat van de universiteit : van hogescholen over universitaire faculteiten naar... Universiteit Antwerpen (negentiende-twintigste eeuw)

Source
Met kennis van zaken : wetenschap & onderwijs in Antwerpen vanaf 1500-p. 347-373

From a world trade city with a port to a port city with world trade flows (sixteenth to nineteenth centuries)

Source
Nothing will come of nothing : science & education in Antwerp since 1500-p. 313-345

Van wereldhandelsstad met haven naar haven met wereldhandelsstromen (zestiende-negentiende eeuw)

Source
Met kennis van zaken : wetenschap & onderwijs in Antwerpen vanaf 1500-p. 313-345