Department

Statute & functions

Zelfstandig academisch pers.

  • full professor

Mandaten

  • rector

Internal mandates

bestuursorgaan bestuursmandaat

expertenorgaan expertenmandaat

onderhandelingsorgaan onderhandelingsmandaat

expertenorgaan expertenmandaat