Foto ID

Follow Herman on

About Herman Van Goethem

Statute & functions

Mandaten
  • rector
Zelfstandig academisch pers.
  • gewoon hoogleraar

Internal mandates

Bestuursmandaat (Bestuursorgaan) Expertenmandaat (Expertenorgaan) Onderhandelingsmandaat (Onderhandelingsorgaan)

Contact

Campus Middelheim
Middelheimlaan 1
M.A.202
2020 Antwerpen
België
Tel. 032653001
herman.vangoethem@uantwerpen.be

Contact

Stadscampus
Prinsstraat 13
S.HvL.101
2000 Antwerpen
België
Tel. 032653001
herman.vangoethem@uantwerpen.be