• Dr. in de Rechten, master Geschiedenis.

 • Verbonden aan de Universiteit Antwerpen sinds 1981 (Rechtsfaculteit Ufsia, UIA).

 • Voltijds docent sinds 1990; momenteel gewoon hoogleraar.

 • Doceert onder meer ‘Politieke en Institutionele Geschiedenis van België’ en ‘Geschiedenis en Beeld’.

 • Herman Van Goethem was lid van de UA-Onderzoeksraad in 1987-1991 en 1996-1998, hij zetelde in de UA-Rectorale Raad in 1987-1990 en in 1996-1998 en in de UA-Academische Raad in 1998-2000. Hij was vice-decaan Rechten in 1998-2000 (Ufsia) en leidde van 2000 tot 2009 als vakgroepvoorzitter de opleiding geschiedenis, die hij ook samen met zijn collega’s uitbouwde.

 • In 2008-2012 lag Herman Van Goethem als curator aan de basis van Kazerne Dossin – Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten, dat in december 2012 in Mechelen de deuren opende (zie www.kazernedossin.eu). Tot in 2016 combineerde hij zijn hoogleraarschap aan de Universiteit Antwerpen met de functie van Conservator en Algemeen Directeur van Kazerne Dossin.

 • Sinds 2016 is Herman Van Goethem rector van de Universiteit Antwerpen en, in die hoedanigheid, ook voorzitter van de Raad van Bestuur van het UZA.

 • Herman Van Goethem is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België en lid van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. Hij is tevens ondervoorzitter van het Hannah Arendtinstituut in Mechelen (zie hannah-arendt.institute).

Herman Van Goethem legt zich als auteur vooral toe op de publicatie van boeken die, indien mogelijk, als wetenschappelijk werk ook bij een ruim publiek kunnen aanslaan. Zo publiceerde hij onder meer:

 • 1942. Het jaar van de stilte. H. Van Goethem, Antwerpen, Uitgeverij Polis, 2019, 360 p.
   
 • Drancy-Auschwitz 1942-1944. Joden uit België, gedeporteerd via Frankrijk. Juifs de Belgique, déportés via la France. Jews from Belgium, deported via France. H. Van Goethem en P. Ramet (eds.), Brussel, ASP, 2015, 397p.
   
 • Het stadhuis van Antwerpen. 450 jaar geschiedenis. M. Beyen, I. Schoups, B. Timmermans en H. Van Goethem (eds.), Antwerpen, Pandora Publishers, 2015, 285 p.
   
 • Antwerpen. Biografie van een stad. I. Bertels, B. De Munck en H. Van Goethem (eds.), Antwerpen, 2010, 391 p.
   
 • De monarchie en het ‘einde van België’. Een communautaire geschiedenis van Leopold I tot Albert II’. Tielt, Lannoo, 2008, 256 p. (Ook in een Engelse vertaling: Belgium and the Monarchy. From National Independence to National Disintegration, Brussel, ASP, 2010, 295 p.)
   
 • “Local Government and Collaboration in occupied Europe, 1939/1940-1945”, H. Van Goethem e.a. (eds.), Gent, Academia Press, 2006, 260 p.
   
 • Antwerpen en de jezuïeten 1562-2002. H. Van Goethem (ed.), Antwerpen, UA, 2002, 192 p.
   
 • Fotografie en realisme in de 19de eeuw. Antwerpen, de oudste foto’s (1847-1880). Antwerpen, Pandora, 2000, 417 p. (Verscheen ook in een Engelse vertaling.)
   
 • August De Schryver. Oorlogsdagboeken 1940-1942. Met een inleiding en commentaar over de Belgische ministers in Frank­rijk en in Londen. H. Van Goethem (ed)., Tielt, Lannoo, 1998, 478 p.
   
 • Leopold III. De Koning, het Land, de Oorlog. Lannoo 1994, 1162 p. (samen met Jan Velaers)
   
 • De taaltoestanden in het Vlaams-Belgisch gerecht, 1795-1935. Brussel, Paleis der Academiën, 1990, 358 p.

1942. Het jaar van de stilte
Deze publicatie is de neerslag en synthese van zijn wetenschappelijk werk sinds 2005. Vanuit een Alltagsgeschichte met als belangrijkste bronnen politiearchieven, gerechtelijke dossiers en dagboeken, schetst hij het dagelijkse leven in de Antwerpse ‘Jodenwijken’. Hij analyseert o.m. de geleidelijke verglijding naar extreem geweld bij de politie, alsook de schijnbaar voortschrijdende acceptatie vanuit de Joodse gemeenschap. In deze studie over collaboratie en verzet komen niet enkel de extremen aan bod, maar wordt vooral ook ingegaan op de complexiteit van een door de oorlog ontregelde samenleving waarin de toekomst onzeker en onduidelijk is. 1942 is wat dat betreft een scharnierjaar.

Herman Van Goethem werd meermaals bekroond voor zijn wetenschappelijk werk, o.m.:

 • 1994 : Provinciale prijs voor Geschiedenis en Volkskunde van de Provincie Antwerpen, voor De taaltoestanden in het Vlaams-Belgisch gerecht.
 • 1995 : nominatie voor de "Gouden Uil 1995", klasse non-fic­tie voor de publicatie, samen met J. Velaers, voor Leopold III.  De Koning, het Land,  de Oorlog.
 • 1995 : eerste eervolle ver­melding (buiten categorie) van de Dordtse Academie voor de biografie voor Leopold III.  De Koning, het Land,  de Oorlog
 • 1998 : Driejaarlijkse prijs Hubert Pierlot voor Geschiedenis (1994-1997) voor  Leopold III.  De Koning, het Land,  de Oorlog
 • 2009 : Nominatie voor de Prijs ABN-Amrobank voor non-fictie, voor De monarchie en het ‘einde  van België’
 • 2013 jaarlijkse Geschiedenisprijs van het Davidsfonds voor het tot stand brengen van Kazerne Dossin - Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten.
 • 2013 Prijs Dienstverlening Universiteit Antwerpen
 • 2014 Loopbaanprijs Wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België.
 • 2014 European Museum Award - Special joint commendation (samen met Flossenbürg Concentration Camp Memorial, voor project Kazerne Dossin)

Afdeling

Statuut & functies

Zelfstandig academisch pers.

 • gewoon hoogleraar

Mandaten

 • rector

Interne mandaten

bestuursorgaan bestuursmandaat

expertenorgaan expertenmandaat

onderhandelingsorgaan onderhandelingsmandaat

expertenorgaan expertenmandaat