J. Werbrouck, Doorwerking van het Europees consumentenrecht in het nationaal procesrecht – Een analyse van termijnen, ambtshalve toepassing en werking van rechterlijke beslissingen, in Financial Law Institute Series

Source
Tijdschrift voor privaatrecht - ISSN 0082-4313-60 (2023) p. 1099-1100
Author(s)

Consumer protection by the ECJ in unit-linked group contracts : on transparency, liability and nullity under the UCPD

Source
Revue européenne de droit privé - ISSN 1875-8371-31:5 (2023) p. 933-953
Author(s)

Art. XV.1-XV.10/5 WER

Source
Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer / Steennot, R. [edit]; et al. [edit]-p. 221-328
Author(s)

Nieuw FSMA-reglement inzake de commercialisering van virtuele munten ziet het daglicht

Source
Financieel forum : bank- en financiewezen - ISSN 1376-7720-2 (2023) p. 130-135
Author(s)