Department

Statute & functions

Mandaten

  • decaan

Zelfstandig academisch pers.

  • gewoon hoogleraar

Internal mandates

expertenorgaan expertenmandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat