Afdeling

Statuut & functies

Mandaten

  • decaan

Zelfstandig academisch pers.

  • gewoon hoogleraar

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat