Van kaderrichtlijn water tot decreet integraal waterbeheer: impact van binnenlandse factoren op de Vlaamse aanpassing aan Europese regelgeving

Source
Burger bestuur & beleid : tijdschrift voor bestuurskunde en bestuursrecht - ISSN 1379-5732-4:2 (2007) p. 125-142

De omzetting van de kaderrichtlijn water in Vlaanderen: succes- en faalfactoren in de totstandkoming van het decreet integraal waterbeleid

Source
Antwerpen, UA, Steunpunt Milieubeleidswetenschappen, 2006,

Van ondergeschikt bestuur naar partner? De invloed van de gemeenten op de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid inzake leefmilieu en natuur

Source
Burger bestuur & beleid : tijdschrift voor bestuurskunde en bestuursrecht - ISSN 1379-5732-3:4 (2006) p. 329-346

Effectiviteit en legitimiteit van de Vlaamse aanpak van het meerlagige milieubeleid

Source
Vlaams milieubeleid: in staat van/tot vernieuwing? / Leroy, Pieter [edit.]