From sail to steam: two generations of seafarers and the maritime labour market in Antwerp, 1850-1900

Source
2022,
Author(s)

"Antwerpsche bloedzuigers": over de rekrutering van zeevaarders en de Antwerpse maritieme arbeidsmarkt in de tweede helft van de negentiende en vroege twintigste eeuw

Source
2022,
Author(s)

Dappere Russen, wrede Chinezen en beate missionarissen: Julij Lukjanovich Jelets en het fenomeen van de geïllustreerde lezingen in de Belgische belle époque

Source
2022,27 p.