Dr. Kristof Loockx’ wetenschappelijk werk richt zich op de kruispunten van sociale, maritieme, migratie- en stadsgeschiedenis in de 19de en 20ste eeuw. Hij promoveerde aan de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel in 2020. Momenteel onderzoekt hij de effecten van verstedelijking, havenuitbreiding en toenemende mobiliteit op de sociaaleconomische ontwikkeling van maritieme wijken, of zogenaamde ‘sailortowns’, in Antwerpen en Boston. Het project wordt gefinancierd door het FWO, waarvoor hij ook een Fulbright-beurs kreeg om onderzoek te verrichten in Boston, Massachusetts.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • postdoc mandaat FWO

Interne mandaten

bestuursorgaan bestuursmandaat