Kristof Loockx

Doctoraatsbursaal

Foto ID

Over Kristof Loockx

Biografie

Ik studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent (2013), waar ik als wetenschappelijk medewerker werkte aan de vakgroep Geschiedenis (onderzoeksgroep sociale geschiedenis na 1750) (2014-2015). Momenteel bereid ik een proefschrift voor aan de Universiteit Antwerpen (Centrum voor Stadsgeschiedenis) onder begeleiding van prof. dr. Hilde Greefs (UA) en prof. dr. Anne Winter (VUB) (2016-2019).

Doctoraatsonderzoek

Mijn doctoraatsonderzoek ‘Tussen lokaal en globaal: twee generaties zeevaarders in de haven van Antwerpen tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw’ kadert in het breder IMMIBEL-onderzoeksproject ‘Uitgesloten of verwelkomd? Clusters van buitenlandse inwijkelingen in België, ca. 1840-1890’, en bestudeert zeevaarders die werkzaam waren in een van de meest geïnternationaliseerde arbeidsmarkten van België tijdens de negentiende eeuw, de maritieme arbeidsmarkt. Ik onderzoek zowel de migratietrajecten, -patronen en –kanalen, als de rekruteringspatronen, profielen en loopbanen van deze uitzonderlijk mobiele groep. Tegelijk traceer ik de individuele levenswandel van zeelui om inzicht te verwerven in sociale netwerken.

Onderzoeksinteresses

Mijn voornaamste interesses zijn negentiende- en twintigste-eeuws België, maritieme geschiedenis, universiteitsgeschiedenis, de Vlaamse beweging vóór en tijdens de Eerste Wereldoorlog, en prosopografisch onderzoek.

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel
  • doctoraatsbursaal

Contact

Stadscampus
Sint-Jacobsmarkt 13
S.SJ.217
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. 032654318 (secretariaat)
kristof.loockx@uantwerpen.be