Noot onder EHRM 31 augustus 2021 (Karrar/België)

Source
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-34 (2023) p. 1332-1333
Author(s)

Veroordeeld tot een vrijheidsstraf van drie jaar of minder : wat zal er met mij gebeuren?

Source
Fatik : kontakt- en informatieblad voor gevangeniswezen en reklassering - ISSN 0772-5167-39:176 (2022) p. 5-10
Author(s)

Hoe royaal mag 'het koninklijk strafrecht' nog zijn? Een evaluatie van de uitzonderingspositie van de koninklijke familie in het straf(proces)recht

Source
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht - ISSN 1782-3447-4 (2022) p. 247-265

Ontradende geldboeten in het douanestrafrecht zijn niet disproportioneel

Source
Jubel.be- (2022.04.25) p.
Author(s)