Laurens Claes behaalde in 2016 zijn diploma Master in de Rechten met onderscheiding aan de Universiteit Antwerpen en is sedert 1 oktober 2018 aldaar werkzaam als Mandaatassistent Strafrecht (AAP), Onderzoeksgroep Rechtshandhaving. 

Hij combineert zijn doctoraatsonderzoek over proportionaliteit in de bestraffing onder het promotorschap van prof. dr. Joëlle Rozie en prof. dr. Joachim Meese met onderwijsassisterende taken in het materieel strafrecht. Hij doceert het opleidingsonderdeel Practicum Strafrecht in het bachelortraject en biedt tevens ondersteuning aan de professor bij een aantal opleidingsonderdelen in het masterprogramma, zoals de Grondige Studie Strafrecht en de Bijzondere Studie Strafrechtelijk Sanctierecht. Daarnaast is hij assessor in de jury bij masterthessissen aangaande het (internationaal) strafrecht.

Vanaf 1 september 2019 neemt hij tevens de functie op van woordvoerder van de AAP/BAP-geleding binnen de Faculteit Rechten.

In 2016 ontving hij enkele academische prijzen voor zijn masterthesis "Het EHRM en de strafuitvoering", m.n. de Jaarlijkse Prijs van de Orde van Advocaten te Antwerpen en de Nullum Crimen Prijs 2016 (3de laureaat). 

Voorheen was Laurens werkzaam als academisch medewerker (BAP) aan de Universiteit Antwerpen (1 oktober 2017 - 1 oktober 2018), jurist (18 april 2017- 1 oktober 2017) en advocaat-stagiair (1 oktober 2016 - 1 april 2017)

Een overzicht van zijn publicaties kunt u hier raadplegen.