Europese rechtspraak in kort bestek - Hof van Justitie - 16 juli 2020, C-249/19

Source
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-85:19 (2022) p. 753-754

Gezinshereniging na kindhuwelijk : in het hoger belang van het kind?

Source
Tijdschrift voor vreemdelingenrecht - ISSN 0776-8605-3 (2021) p. 253-259

Custody and international child abduction proceedings in Belgium: how, when, about what and by whom should the child be informed? On the right of the child to receive adequate information

Source
Children's right to information in EU civil actions - Improving children’s right to information in cross-border civil cases / Carpaneto, Laura [edit.]; et al.-p. 53-89
Author(s)

Toepassing van de Rome III-Verordening: duidelijk in theorie maar wat met de praktijk? Zaak C-249/19, JE/KF

Source
SEW : tijdschrift voor Europees en economisch recht - ISSN 0165-098X-3 (2021) p. 117-120

Europese rechtspraak in kort bestek - Hof van Justitie 19 december 2019, C-460/18 P

Source
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-9 (2020) p. 358-360