Toepassing van de Rome III-Verordening: duidelijk in theorie maar wat met de praktijk? Zaak C-249/19, JE/KF

Source
SEW : tijdschrift voor Europees en economisch recht - ISSN 0165-098X-3 (2021) p. 117-120

Het Algerijnse kafala-stelsel en Richtlijn 2004/38/EG 26 maart 2019 (Noot onder HvJ 26 maart 2019 nr. C-129/18, SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section)

Source
SEW : tijdschrift voor Europees en economisch recht - ISSN 0165-098X-2 (2020) p. 90-93

Europese rechtspraak in kort bestek - Hof van Justitie 26 maart 2019, C-129/18

Source
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-83:30 (2020) p. 1197-1198

Het belang van een papieren huwelijk voor de overlevende echtgenoot van een Unieambtenaar 19 december 2019, zaak C-460/18 P, HK/Raad en Commissie, m.nt. L. Bruijnen

Source
SEW : tijdschrift voor Europees en economisch recht - ISSN 0165-098X-9 (2020) p. 525-529