The Practices of Lantern Lectures, They Are A-Changin'. Cultural policies and changing lanternscapes in German-occupied Antwerp and Brussels during the Great War

Source
Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis - ISSN 0035-0869-52:1-2 (2023) p. 20-55

More than a woman: de agency van vrouwelijke lanternisten in het vroegtwintigste-eeuwse (internationale) lezingencircuit

Source
Universiteit Antwerpen (blog)-maart (2023) p.

Taking the university to the people: the role of lantern lectures in extramural adult education in early twentieth-century Brussels and Antwerp

Source
Learning with light and shadows: educational lantern and film projection, 1860-1990 / Teughels, Nelleke [edit.]; et al. [edit.]-p. 51-75

Met de kindertrein naar België. Sociaal-geëngageerde lantaarnlezingen van Floris Prims over de Belgisch-Hongaarse kinderactie (1924-1927)

Source
De moderne tijd : de Lage Landen, 1780-1940 - ISSN 2588-8277-6:2/3 (2022) p. 201-231