Dataset for 'Projecting the World. The Mediated Geography of the Projection Lantern in Belgium c.1900-c.1920'

Source
Zenodo, 2024,

De projectielantaarn als het sociale medium avant la lettre

Source
Bladspiegel (blog) / Universiteit Antwerpen- (2023.05.25) p.

The Practices of Lantern Lectures, They Are A-Changin'. Cultural policies and changing lanternscapes in German-occupied Antwerp and Brussels during the Great War

Source
Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis - ISSN 0035-0869-52:1-2 (2023) p. 20-55

More than a woman: de agency van vrouwelijke lanternisten in het vroegtwintigste-eeuwse (internationale) lezingencircuit

Source
Universiteit Antwerpen (blog)-maart (2023) p.