Nick Schryvers

Dean Faculty of Science

Onderzoeksbad bij de onderzoeksgroep Elektronenmicroscopie voor Materiaalkunde (EMAT)

De Onderzoeksgroep Elektronenmicroscopie voor Materiaalkunde (EMAT) biedt aan de Bachelorstudenten van het Honoursprogramma van de Faculteit Wetenschappen de gelegenheid om deel te nemen aan een aantal onderzoeksactiviteiten. 

Hierbij geven onze onderzoekers je de kans de dagelijkse praktijk mee te maken in één van meest toonaangevende onderzoeksgroepen op het gebeid van de elektronenmicroscopie ter wereld. De groep bestaat uit 6 professoren, een vijftiental postdoctorale onderzoekers en een dertigtal doctoraatsstudenten. Samen met een team van administratieve en technische medewerkers vormen zij de grootste onderzoeksgroep van de Universiteit Antwerpen.

Programma van het EMAT onderzoeksbad

Het EMAT onderzoeksbad omvat verschillende activiteiten waaronder het volgen van één of meerdere EMAT Friday Lectures, het bijwonen van een groepsdiscussie van één van onze staff-leden met zijn/haar onderzoekers, het volgen van een onderzoeker tijdens een microscoopsessie of van een technicus tijdens de staalvoorbereiding, etc. Hieronder zijn enkele mogelijkheden kort toegelicht, alternatieven zijn steeds mogelijk op initiatief van de student.

Contact

Prof. Dr. D. Schryvers
Electron Microscopy for Materials Science (EMAT)
Groenenborgerlaan 171 171
2020 Antwerp
Tel. Tel. +32 (3) 265 32 47
nick.schryvers@uantwerpen.be