La dimension du genre dans le régime légal de pension des fonctionnaires: les proportions F/H en perspective

Source
Revue belge de sécurité sociale - ISSN 0771-1530-3 (2021) p. 367-472
Author(s)

Genderdimensie in de wettelijke ambtenarenpensioenregeling: V/M-verhoudingen in perspectief

Source
Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid - ISSN 0775-0234-3 (2021) p. 371-477
Author(s)

Hervorming van de wettelijke ambtenarenrustpensioenen: er is al meer gebeurd dan u denkt …

Source
Revue bancaire et financière - ISSN 2033-7825-1 (2022) p. 23-28
Author(s)

Re-integratie van ambtenaren: net dat tikkeltje anders (noot onder Cass. 4 oktober 2021)

Source
Nieuw juridisch weekblad - ISSN 1378-8914-455 (2022) p. 82-84
Author(s)