Measuring school and teacher academic optimism in diverse school contexts : the validation of the adapted survey for academic optimism

Source
Pedagogische studiën : tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde - ISSN 0165-0645-99:2 (2022) p. 93-113

Individual and collective teacher support towards students in urban schools : identifying underlying school characteristics

Source
Educational studies - ISSN 0305-5698-2022 () p. 1-16
Author(s)

Academisch optimisme in het hoger onderwijs, de betekenis van het construct, vanuit het perspectief van studenten en docenten

Source
Tijdschrift voor hoger onderwijs - ISSN 0168-1095-40:2 (2022) p. 41-59
Author(s)

Leading learning networks in education : theoretical framework and school leaders' perspectives across Europe

Source
Brno, Masaryk University Press, 2020,99 p.
Author(s)

Lerende netwerken leiden : theoretisch kader en perspectieven van schoolleiders doorheen Europa

Source
Brno, Masaryk University, 2020,100 p.
Author(s)