Sigrid Stroobants

Sigrid Stroobants

Department

Statute & functions

Zelfstandig academisch pers.

  • full professor

Internal mandates

bestuursorgaan bestuursmandaat

expertenorgaan expertenmandaat