Department

Statute & functions

Zelfstandig academisch pers.

  • professor

Mandaten

  • vice-dean

Internal mandates

bestuursorgaan bestuursmandaat

expertenorgaan expertenmandaat