Blauwdruk van een effectieve urgentierespons: Een onderzoek naar een rechtstheoretisch onderbouwde methode die de Vlaamse ruimtelijke ordening beter uitrust voor klimaatadaptatiedoeleinden

Source
Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten & Faculteit Ontwerpwetenschappen, 2023,227 p.