Barbara Newman : belichaamd onderzoek van(uit) de tussenruimte

Source
Spiegelingen: mediëvisten voor de eenentwintigste eeuw / van Anrooij, Wim [edit.]; et al. [edit.]-p. 345-354
Author(s)

Van geleefd visioen naar voorgeschreven visualisatie : Jhesus collacien als exponent van de domesticatie van de visionaire ervaring in de late Middeleeuwen

Source
Ons geestelijk erf : driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - ISSN 0774-2827-92:3-4 (2022) p. 253-278
Author(s)

Hoogmoed komt voor de val : allegorische intertekst en mystagogie in het negende lied van Hadewijch

Source
Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde - ISSN 0040-7550-138:3 (2022) p. 199-223
Author(s)