Veerle Fraeters

Veerle Fraeters

Contact

Stadscampus
Tel.
032655782
Grote Kauwenberg 34
2000 Antwerpen, BEL

Veerle Fraeters is als hoogleraar verbonden aan het onderzoeksinstituut Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen. Ze doceert Middelnederlands en Middeleeuwse Cultuurgeschiedenis in de opleiding Geschiedenis, en Cultuurgeschiedenis van de Lage Landen en Mystieke Auteurs in de opleiding Nederlandse taal- en letterkunde. Haar onderzoek situeert zich op het domein van de Middelnederlandse alchemistische en mystieke tekstoverlevering. Ze heeft daarbij speciale aandacht voor de visionaire traditie, voor vrouwelijke auteurs en voor het oeuvre van de Brabantse mystica Hadewijch. Recent startte ze een nieuwe onderzoekslijn op over de receptie, toe-eigening en mobilisatie van de middeleeuwse mystieke literatuur in de moderne en hedendaagse periode. 

Enkele recente publicaties zijn: het hoofdstuk 'Visio' in de Cambridge Companion to Christian Mysticism (2012), het artikel 'Mi smelten mine sinnen in minnen oerewoede. Reflecties over genre en subjectiviteit in de Liederen van Hadewijch' (Spiegel der Letteren 4/2013), en de bundels Speaking to the Eye. Sight and Insight through Text and Image (1150-1650) (Brepols, 2013), en Mulieres Religiosae. Shaping Female Spiritual Authority in the Medieval and Early Modern Times (Brepols, 2014).

Samen met Frank Willaert (Universiteit Antwerpen) geeft ze het verzameld werk van Hadewijch uit (Historische Uitgeverij). Het eerste deel, Liederen, verscheen in 2009. Dit boek werd intussen vertaald naar het Duits, Frans, Hongaars en Spaans. Het tweede deel, Visioenen, is in voorbereiding. Daarnaast bereidt ze samen met Patricia Dailey (Columbia University, New York) de publicatie voor van een Engelstalige Companion to Hadewijch (Brill Publishers).

Veerle Fraeters is redactielid van de wetenschappelijke tijdschriften Ons Geestelijk Erf. Geschiedenis van de Spiritualiteit in de Nederlanden (Leuven: Peeters) en Spiegel der Letteren. Tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap (Leuven: Peeters)

Onderzoeksthema's:
Middeleeuwse literatuur: genres, retorische middelen, intertekstualiteit, tekst-beeld, transmissie 
Mystiek: vernaculaire mystiek, mystieke antropologie 
Visioenen: premoderne visionaire cultuur, antropologie van de visionaire ervaring
Alchemie: de alchemistische teksttraditie, alchemistische visies op transformatie
Receptie en circulatie van literatuur: cross-temporeel,  transnationaal, interlinguaal, intermediaal; speciale aandacht voor doorwerking van de middeleeuwse mystieke literatuur in de moderne tijd