Bezoek labo's bouwkunde

Op dinsdag 8 oktober organiseerde DavingA samen met de opleiding Industriële Wetenschappen Bouwkunde een bezoek aan de labo’s. We werden verwelkomd door Tim Engels, voorzitter DavingA. Prof. Amaryllis Audenaert, opleidingshoofd van de opleiding Bouwkunde lichtte vervolgens kort toe welke weg de opleiding heeft afgelegd om te komen tot het punt waar ze nu staan, zowel op gebied van onderwijs als onderzoek. Als laatste spreker gaf prof. Wim Van den bergh meer uitleg over de lopende onderzoeken binnen het onderzoeksdomein van de wegenbouw. Na deze interessante presentaties, was het tijd om een kijkje te nemen in de verschillende labo’s. De bezoekers werden langs vier verschillende labo’s geleid.

In het “Labo Asfalt” konden de bezoekers zien op welke manier studenten en onderzoekers asfalt aanmaken en beproeven op zowel kleine schaal (cilinders van ± 1,5 kg) als grotere schaal (platen tot 60 kg). Binnen het onderzoek is er vaak een wisselwerking tussen testen in het labo en testen/metingen in situ. Zo zijn de onderzoekers reeds betrokken geweest bij verschillende zeer grote projecten, zoals enerzijds de aanleg van een gedeelte van de landingsbaan in Zaventem en een volledige containerterminal in de haven van Antwerpen. Anderzijds zijn er verschillende zeer innovatieve projecten waarbij de onderzoekers een grote rol spelen, zoals onder andere het intelligent inzetten van IT in de (asfalt)wegenbouw (ROAD_IT), duurzaam asfalt door gebruik van verjongingsmiddelen (REjuveBIT) en een fietspad met innovatieve oplossing voor duurzaam asfalt (CyPaTs). Meer informatie hieromtrent kan worden teruggevonden op de projectsite van de het onderzoek binnen de wegenbouw.

In het “Beproevingslabo” werd toelichting gegeven over de evolutie van de praktische kant binnen het onderwijs, namelijk de momenten dat de studenten in contact komen met de verschillende labo’s. Vanaf het academiejaar 2019-2020 zal dit reeds in het eerste jaar zijn. Binnen het opleidingsonderdeel “2 – Academische vaardigheden” voeren de studenten in zeer beperkte mate enkele eenvoudige proeven uit. Vervolgens worden de studenten in het tweede jaar volledig ondergedompeld in het labo tijdens enerzijds het opleidingsonderdeel “3 – Beproeven van bouwmaterialen”. Hierbij maken de studenten zelf asfalt, beton en mortel aan, waarna ze aangemaakte proefstukken testen op hun mechanische eigenschappen. Anderzijds leren de studenten binnen het opleidingsonderdeel “3 – Topografie” de allereerste basis wat het juist inhoudt om landmeter te worden. Binnen deze eerste drie opleidingsonderdelen krijgen de studenten telkens allemaal dezelfde relatief afgelijnde opdracht. In een latere fase van de opleiding, namelijk tijdens de opleidingsonderdelen “4 – Wetenschappelijk project”, “6 – Bachelorproef” en “II – Masterproef” komen de studenten ook in aanraking met de labo’s, maar hierbij kiezen de studenten in bepaalde mate zelf rond welke onderwerp zij graag werken en hoeveel werk in het labo daar daadwerkelijk mee gekoppeld is.

Het labo “Materials and machining” was het decor voor de toelichting van het onderzoek energie in gebouwen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het beoordelen van de energetische prestaties en LCA/LCC. Hierbij kunnen energieprestaties van gebouwen modelmatig gesimuleerd worden, zowel statisch als dynamisch. Anderzijds kunnen ook allerhande verschillende metingen in situ en in het labo worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld een luchtdichtheidstest van een gebouw (blowerdoortest), comfortmetingen binnen gebouwen met behulp van verschillende loggers/meettoestelellen (temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2, lichtintensiteit, geluidsmetingen, …). Een deel van deze metingen in-situ, kunnen ook in het labo worden uitgevoerd, met behulp van de dubbele klimaatkamer. Deze laat het toe om zowel een binnenklimaat (10°C – 40°C) als een buitenklimaat (-20°C – 65°C) te genereren waartussen zowat iedere mogelijke structuur kan worden opgebouwd (binnen de afmetingen van de kamer). Meer informatie over dit alles kan worden teruggevonden op de website:

Tot slot kregen de bezoekers ook nog een glimp te zien van het onderzoek in het “Microlabo”. Zoals de naam het zelf al zegt, wordt alles hier op een microscopisch kleine schaal bekeken. Alle resultaten die worden bekomen op proefstukken op grotere schaal, kunnen in bepaalde mate worden verklaard dankzij bepaalde eigenschappen die enkel kunnen worden blootgelegd onder de elektronenmicroscoop.

De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje, aangeboden door de opleiding Bouwkunde. Was je er zelf niet bij, maar ben je wel geïnteresseerd? Schrijf je dan in via de MyAlumni website van de Universiteit Antwerpen, zodanig dat je op de hoogte wordt gehouden over de volgende DavingA-activiteiten. Meer informatie over het programma van 2020, is terug te vinden op de website van DavingA.