Wie kent er nu niet de Oosterweelwerken?

Met een totale investering van meer dan 4 miljard euro in Oosterweel en andere ambitieuze projecten is Antwerpen één van de drie grootste werven in Europa.

De Oosterweelverbinding is een grootschalig mobiliteits- en leefbaarheidsproject dat de Ring van Antwerpen sluit dankzij de aanleg van tunnels.

Ben je benieuwd naar waar de werken vandaag staan? Wat er nog aan komt? Wat de impact zal zijn op korte en langere termijn? Hoe belangrijk deze werken zijn voor de Belgische bouwsector, de Antwerpse en voor de hele Vlaamse economie?

Lantis en Sweco Belgium nodigen de leden van DavingA en Ingenium graag uit om deze Oosterweelwerken op een unieke manier te beleven. We ontvangen jullie graag op dinsdag 9 mei 2023 vanaf 14u30 in het onthaalpaviljoen op de Oosterweelwerf Linkeroever | Zwijndrecht. Na een korte presentatie over het project stappen we met zijn allen in de autocar voor een heuse Oosterweelsafari. Onderweg bezoeken we plaatsen waar je anders nooit zou komen. We sluiten af met een drankje en de mogelijkheid om te netwerken tot 19u.

Opgelet!!! De datum van het bezoek is verplaatst van donderdag 4 mei naar dinsdag 9 mei

De doorstroming weer op orde

Antwerpen kampt al decennia met grote verkeersdrukte. Het Masterplan 2020 biedt de oplossing voor filevorming, geluidsoverlast en milieuverontreiniging door uitlaatgassen. Behalve tunnels, tramprojecten en fietspaden omvat het plan de aanleg van een ringweg om Antwerpen. Deze moet de doorstroming van het verkeer verbeteren. Aan de noordkant is de Ring Antwerpen nog niet klaar; de Schelde en de havendokken vormen hier barrières.

Daarom werkt Antwerpen aan het project Oosterweelverbinding Rechteroever. Hierin wordt de Scheldetunnel met de tunnels onder de dokken verbonden in het Oosterweelknooppunt. Een gestapelde tunnel onder het Albertkanaal met 2×5 rijstroken verbindt het Oosterweelknooppunt met de ringweg. Ook wordt de ringweg op de rechteroever opnieuw – en deels ondergronds – aangelegd. Sweco is deelnemer aan het complexe project en verzorgt onder meer de haalbaarheidsstudie en diverse ontwerpen en onderzoeken.

Internationale samenwerking

Sweco Nederland werkt in dit project intensief samen Witteveen+Bos en onze Belgische collega’s. Hierdoor wordt een veelvoud van kennis en expertise gebundeld om zo de beste oplossing te kunnen realiseren. In aanvang resulteerde dit al in een alternatief voorstel voor de tunneltechniek, waarmee een flinke besparing is gerealiseerd voor de opdrachtgever. De planning is strak en de complexiteit hoog, waardoor dit project meer dan ooit niet alleen gaat om het bundelen van kennis, maar ook van samenwerkingskracht. Over grenzen heen. Juist deze manier van werken is kenmerkend voor Sweco: met 18.000 collega’s in Europa kunnen we putten uit hoogwaardige kennis en ervaring. En daarvoor is een sterk vermogen tot samenwerken onontbeerlijk.

BIM ontrafelt de complexiteit van het project

Om nauwkeurig inzicht in dit complexe infraproject te hebben en te houden, besloten de partners in het project met een project specifiek BIM-protocol te werken. Omdat in BIM multidisciplinaire onderdelen in gezamenlijke ontwerpsessies werden uitgewerkt, heeft het ontwerp zich in al haar disciplines goed kunnen ontwikkelen.

Praktisch

Veiligheid

Helmen en fluo hesjes worden voorzien. Veiligheidsschoenen breng je best zelf mee. Er is een mogelijkheid om veiligheidsschoenen te lenen, maar wij zouden willen vragen om ons daarvoor even een seintje te geven, zodanig dat wij kunnen inschatten hoeveel veiligheidsschoenen (en welke maten) wij nodig hebben.

Timing

  • 14u30: Ontvangst en netwerkmoment
  • 15u00: Presentatie Project Oosterweel
  • 16u00: Werfbezoek
  • 18u00: Netwerkmoment
  • 19u00: Einde

Inschrijven

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen? Aarzel dan niet en schrijf je vandaag nog in!

Aantal beschikbare plaatsen = 44 (update 15/12/22)