Niveaus en Europees Referentiekader

Het Europees Referentiekader (ERK) beschrijft wat je in een vreemde taal precies moet kunnen om aan te tonen dat je deze taal op een bepaald niveau beheerst.

Er zijn 6 niveaus:

  • A1 en A2 (basisgebruiker)
  • B1 en B2 (onafhankelijke gebruiker)
  • C1 en C2 (vaardige gebruiker)

Alle Linguapolis-cursussen hebben een bepaald Linguapolis-niveau, bijvoorbeeld: niveau 1, niveau 2… Elk Linguapolis-niveau komt overeen met een bepaald niveau op de ERK-schaal. 

Europees Referentiekader

Voor de concrete verhouding tussen de Linguapolis-niveaus van je taal en de ERK-niveaus, zie “Niveaus & Europees Referentiekader (ERK)” op de volgende pagina’s: