De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) werd ontwikkeld door de talencentra van drie Vlaamse Universiteiten. 

Op de ITNA-website vind je alle informatie over deze taaltest.


Opgelet: de ITNA is niet de intake voor de taalcursussen Nederlands bij Linguapolis. Meer informatie over intakes vind je op de pagina Inschrijven en intake.​

 

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Online inschrijven kan tot 1 week voor de testafname, of zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
 • Voor de testmomenten in augustus en september is het aantal beschikbare plaatsen beperkt. Wie wil starten in het eerste semester van het academiejaar, neemt best deel aan de test vóór de zomer.

 • Door in te schrijven voor de test ga je akkoord met het privacybeleid van het Interuniversitair Testing Consortium (IUTC).
 • Bij het betalen van het inschrijvingsgeld zijn eventuele extra bankkosten voor rekening van de deelnemer.
 • Als je je inschrijving annuleert, wordt er een administratieve kost aangerekend van 25 euro. Als je na de registratiedeadline (2 werkdagen voor de testdatum) annuleert, is er geen terugbetaling mogelijk. 
 • Opgelet: bij een tweede inschrijving (herkansing) dient een tussenperiode van minimaal twee weken tussen deelnames gerespecteerd te worden. 
 • Als het online betalen niet lukt, schrijf je dan geen tweede keer in, maar stuur een e-mail naar itna@linguapolis.be.De ITNA kan op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen worden afgelegd op onderstaande momenten. 

ITNA B2

ITNA C1

COMPUTERTEST
(duur: 2,5 uur)
MONDELINGE TEST
(duur: 15 min voorbereiding
+ 15 min test)
INSCHRIJVEN
VOOR ITNA B2

EXTRA SCHRIJFTEST

Deelnemen aan de ITNA C1
is enkel mogelijk na
deelname aan de ITNA B2: 
zie voorwaarden.
30 januari 2024
om 10 uur 
31 januari 2024
tussen 9 en 14 uur
Inschrijvingen afgesloten

13 februari 2024
om 10 uur
5 februari 2024
om 10 uur 
6 februari 2024
tussen 9 en 14 uur
​Inschrijvingen afgesloten
5 maart 2024
om 10 uur

6 maart 2024
tussen 9 en 17 uur
Volzet
16 april 2024
om 10 uur
13 mei 2024
om 10 uur
14 mei 2024
tussen 9 en 17 uur 
​Inschrijvingen afgesloten
24 mei 2024
om 10 uur
22 mei 2024
om 10 uur
23 mei 2024
tussen 9 en 14 uur
Inschrijvingen afgesloten
29 mei 2024
om 10 uur
30 mei 2024
tussen 9 en 14 uur
Inschrijvingen afgesloten
20 juni 2024
om 10 uur
10 juni 2024
om 10 uur
11 juni 2024
tussen 9 en 14 uur
Volzet.
24 juni 2024
om 10 uur
25 juni 2024
tussen 14 en 18 uur
Volzet.
5 juli 2024
om 10 uur
3 juli 2024
om 10 uur
4 juli 2024
tussen 9 en 17 uur
Volzet: stuur een e-mail naar itna@linguapolis.be om op de wachtlijst geplaatst te worden.
28 augustus 2024
om 18.15 uur
29 augustus 2024
tussen 9 en 16 uur
10 september 2024
om 10.00 uur
29 augustus 2024
om 18.15 uur
30 augustus 2024
tussen 9 en 16 uur
2 september 2024
om 18.15 uur
3 september 2024
tussen 9 en 16 uur
4 september 2024
om 10 uur
5 september 2024
tussen 9 en 14 uur
18 september 2024
om 10 uur
19 september 2024
tussen 9 en 16 uur
24 september 2024
om 10.00 uurDe ITNA wordt ook als eindtest van de opleidingen Nederlands voor anderstaligen niveau 5 - perspectief hogere studies aangeboden.

De ITNA is ook het eindexamen van het vak ‘taalverwerving module 5’ van het Taaljaar Nederlands voor anderstaligen in een academische context.​


Toelatingsvoorwaarden betreffende de taalkennis

Opleidingen met het Nederlands als onderwijstaal

De toelating tot een eerste inschrijving in een in het Nederlands aangeboden opleiding en/of opleidingsonderdelen is afhankelijk van het bewijs dat je ofwel   

 • geslaagd bent voor minstens één volledig studiejaar in het Nederlandstalige secundair onderwijs (Se-n-Se certificaten komen niet in aanmerking), of
 • geslaagd bent voor een opleiding of één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van minstens 60 studiepunten in het hoger onderwijs, met het Nederlands als onderwijstaal, of
 • geslaagd bent voor een toets over voldoende kennis van het Nederlands, georganiseerd door een door de instelling erkende organisatie. Het gaat hier om de volgende toetsen: 
 1. Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA):
  • ITNA niveau ERK-C1: minimaal vereist voor opleidingen in de studiegebieden Toegepaste Taalkunde en Taal- en Letterkunde (maw alle taalgerelateerde opleidingen), de educatieve masters (inclusief schakel- en voorbereidingsprogramma) en sommige master-na-masteropleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • ITNA niveau ERK-B2: minimaal vereist voor alle andere opleidingen
 2. Certificaat Nederlands als Vreemde taal (CNaVT):
  • Educatief Professioneel: minimaal vereist voor opleidingen in de studiegebieden Toegepaste Taalkunde en Taal- en Letterkunde (maw alle taalgerelateerde opleidingen), de educatieve masters (inclusief schakel- en voorbereidingsprogramma) en sommige master-na-masteropleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • Educatief Startbekwaam: minimaal vereist voor alle andere opleidingen
 3. Diploma Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) - Programma II: geldig voor alle opleidingen uitgezonderd voor de opleidingen in de studiegebieden Toegepaste Taalkunde en Taal- en Letterkunde (maw alle taalgerelateerde opleidingen), de educatieve masters (inclusief schakel- en voorbereidingsprogramma) en sommige master-na-masteropleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.  Opgelet, afzonderlijke certificaten komen niet in aanmerking!

De examenattesten mogen bij de eerste inschrijving aan de Universiteit Antwerpen niet ouder zijn dan twee jaar.  Andere dan de hierboven vermelde toetsen komen niet in aanmerking (o.a. CVO taalattesten, schakeljaar taalopleidingen komen niet in aanmerking).

Diploma Europese School of IB-diploma? Enkel indien je Nederlands als hoofdtaal-niveau 1 of niveau A hebt gevolgd, kan het diploma kan het diploma gebruikt worden om te voldoen aan de taalvoorwaarden Nederlands B2. 
 
Deze taalvoorwaarden gelden voor alle academische opleidingen en opleidingsonderdelen in het Nederlands gedoceerd (alle contracten).  Voor de masters-na-masters in het Nederlands gedoceerd en waarvoor geen C1 niveau vereist is, kan de faculteit op een gemotiveerde basis vrijstelling van de taaltest verlenen.  Informatie over de procedure om deze vrijstelling te bekomen kan aangevraagd worden via de helpdesk van de centrale studentenadministratie.

Opleidingen met andere talen als onderwijstaal

Voor de masteropleidingen en -opleidingsonderdelen die in een andere taal dan het Nederlands gedoceerd worden, bepaalt de faculteit op welke wijze er moet aangetoond worden dat je beschikt over de noodzakelijke taalcompetentie. Neem steeds vooraf contact op met de betrokken faculteit. Voor de taalgerelateerde opleiding is steeds minimaal een C1 niveau vereist.

Voor de bacheloropleiding die in een andere taal dan het Nederlands gedoceerd wordt, wordt een attest van het slagen voor een Engelse taaltoets gevraagd, behalve in het geval van kandidaten die eerder een diploma hebben behaald in een Engelstalig programma in Australië, Engelstalig Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Zij zijn vrijgesteld van een taaltoets.

Indien Engelse taaltoesten van toepassing zijn, komen volgende taaltoetsen in aanmerking:

 1. Interuniversity Test of Academic English for Students (ITACE): minimum B2 
 2. Test of English as a Foreign Language (TOEFL) iBT (via een test center; home editions worden niet aanvaard): minimum 80
 3. International English Language Testing System (IELTS) Academic (via een test center; online testen worden niet aanvaard): minimum score van 6.5, en op elk onderdeel minimum 6.0
 4. Cambridge English: minimum B2 First met een minimum score van 176

Studenten met een diploma, uitgereikt door een erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen, zijn vrijgesteld van de taaltoets Engels. Op basis van de Benelux-Beschikking over wederzijdse diploma-erkenning van 18 mei 2015 wordt deze vrijstelling van de taaltoets Engels ook toegepast op de diploma’s uitgereikt door de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse erkende onderwijsinstellingen.

Diploma Europese School of IB-diploma? Enkel indien je Engels als hoofdtaal-niveau 1 of niveau A hebt gevolgd, kan het diploma gebruikt worden om te voldoen aan de taalvoorwaarden Engels B2. 

Afnamemomenten bij andere universiteiten