De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) werd ontwikkeld door de talencentra van drie Vlaamse Universiteiten. 

Op de ITNA-website vind je alle informatie over deze taaltest.

De ITNA kan op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen worden afgelegd op onderstaande momenten. 


Online inschrijven

 • Online inschrijven kan tot 2 werkdagen  voor de testafname, of zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
 • Door in te schrijven op de test ga je akkoord met het privacybeleid van het Interuniversitair Testing Consortium (IUTC).
 • Als je je inschrijving annuleert, wordt er een administratieve kost aangerekend van 25 euro. Als je na de registratiedeadline (3 werkdagen voor de testdatum) annuleert, is er geen terugbetaling mogelijk. 
 • Opgelet: bij een tweede inschrijving (herkansing) dient een tussenperiode van minimaal twee weken tussen deelnames gerespecteerd te worden. 
 • Als het online betalen niet lukt, schrijf je dan geen tweede keer in, maar stuur een e-mail naar itna@linguapolis.be.
 • Een duplicaat van het certificaat kost 20 euro en kan aangevraagd worden via itna@linguapolis.be.

 


CORONACRISIS

Linguapolis volgt de richtlijnen van de Universiteit Antwerpen: de sessies worden georganiseerd volgens strikte hygiëne- en veiligheidsregels van de universiteit.
Het aantal plaatsen per sessie is hierdoor beperkt: schrijf je dus op tijd in.

 

SCHRIFTELIJKE TEST
MONDELINGE TEST
INSCHRIJVEN
11 januari 2021
om 10 uur 
12 januari2021
vanaf 9 uur
Inschrijvingen afgesloten
25 januari 2021
om 10 uur 
26 januari 2021
vanaf 9 uur
Inschrijvingen afgesloten
16 maart 2021
om 10 uur
16 maart 2021 (groep 1)
vanaf 13.30 uur
of
18 maart 2021 (groep 2)
vanaf 9.00 uur
Inschrijvingen afgesloten


6 mei 2021
om 10 uur
6 mei 2021
vanaf 13.30 uur
Inschrijvingen afgesloten
27 mei 2021
om 10 uur
28 mei 2021
vanaf 9 uur
​Sessie volzet. 
2 juni 2021
om 10 uur
3 juni 2021
vanaf 9 uur
​Sessie volzet. 
16 juni 2021
om 10 uur
17 juni 2021
vanaf 9 uur
Sessie volzet.
5 juli 2021
om 10 uur
6 juli 2021
vanaf 9 uur
​Sessie volzet.
12 juli 2021
om 10 uur
13 juli 2020
vanaf 9 uur
​Sessie volzet.
25 augustus 2021
om 10 uur
25 augustus 2021
vanaf 13.30 uur
​Sessie volzet.
27 augustus 2021
om 10 uur
27 augustus 2021
vanaf 13.30 uur
​​Sessie volzet.
30 augustus 2021
om 10 uur
30 augustus 2021
vanaf 13.30 uur
Sessie volzet.
6 september 2021
om 10 uur
6 september 2021
vanaf 13.30 uur
Sessie volzet.
7 september 2021
om 10 uur
7 september 2021
vanaf 13.30 uur
Sessie volzet.

13 september 2021
om 10 uur
13 september 2021
vanaf 13.30 uur
Sessie volzet.
(Wachtlijst gestart op 23 augustus: als je je hiervoor inschreef, krijg je nog een e-mail van ons.)


ITNA in 2022


Na 13 september worden er geen open sessies meer georganiseerd.
De testen in 2022 worden in de loop van oktober op deze pagina aangekondigd. De ITNA wordt ook als eindtest van de opleidingen Nederlands voor anderstaligen niveau 5 - perspectief hogere studies aangeboden.

De ITNA is ook het eindexamen van het vak ‘taalverwerving module 5’ van het Taaljaar Nederlands voor anderstaligen in een academische context.
 


Toelatingsvoorwaarden betreffende de taalkennis

Opleidingen met het Nederlands als onderwijstaal

De toelating tot een eerste inschrijving in een in het Nederlands aangeboden opleiding en/of opleidingsonderdelen is afhankelijk van het bewijs dat je ofwel   

 • ten minste één volledig studiejaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid, of
 • geslaagd bent of geslaagd werd verklaard voor een opleiding of één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van 60 studiepunten in het hoger onderwijs, met het Nederlands als onderwijstaal, of
 • geslaagd bent voor een toets over voldoende kennis van het Nederlands, georganiseerd door een door de instelling erkende organisatie. Het gaat hier om de volgende toetsen: 
 1. Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA):
  • ITNA niveau ERK-C1: minimaal vereist voor opleidingen in de studiegebieden Toegepaste Taalkunde en Taal- en Letterkunde (maw alle taalgerelateerde opleidingen), de educatieve masters (inclusief schakel- en voorbereidingsprogramma) en sommige master-na-masteropleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • ITNA niveau ERK-B2: minimaal vereist voor alle andere opleidingen
 2. Certificaat Nederlands als Vreemde taal (CNaVT):
  • Educatief Professioneel: minimaal vereist voor opleidingen in de studiegebieden Toegepaste Taalkunde en Taal- en Letterkunde (maw alle taalgerelateerde opleidingen), de educatieve masters (inclusief schakel- en voorbereidingsprogramma) en sommige master-na-masteropleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • Educatief Startbekwaam: minimaal vereist voor alle andere opleidingen
 3. Diploma Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) - Programma II: geldig voor alle opleidingen uitgezonderd voor de opleidingen in de studiegebieden Toegepaste Taalkunde en Taal- en Letterkunde (maw alle taalgerelateerde opleidingen), de educatieve masters (inclusief schakel- en voorbereidingsprogramma) en sommige master-na-masteropleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.  Opgelet, afzonderlijke certificaten komen niet in aanmerking!

De examenattesten mogen bij de eerste inschrijving aan de Universiteit Antwerpen niet ouder zijn dan twee jaar.  Andere dan de hierboven vermelde toetsen komen niet in aanmerking (o.a. CVO taalattesten, schakeljaar taalopleidingen komen niet in aanmerking).

Diploma Europese School of IB en Nederlands als hoofdtaal-niveau 1 of niveau A?  Neem contact op met de centrale studentenadministratie om je dossier te laten nakijken op een eventuele gelijkwaardigheid met een taaltest B2. 
 
Deze taalvoorwaarden gelden voor alle academische opleidingen en voor de academische lerarenopleiding in het Nederlands gedoceerd (alle contracten).  Voor de masters-na-masters in het Nederlands gedoceerd en waarvoor geen C1 niveau vereist is, kan de faculteit op een gemotiveerde basis vrijstelling van de taaltest verlenen.  Informatie over de procedure om deze vrijstelling te bekomen kan aangevraagd worden via de helpdesk van de centrale studentenadministratie.

Opleidingen met andere talen als onderwijstaal

Voor de opleidingen en opleidingsonderdelen die in een andere taal dan het Nederlands gedoceerd worden, bepaalt de faculteit op welke wijze er moet aangetoond worden dat je beschikt over de noodzakelijke taalcompetentie. Neem steeds vooraf contact op met de betrokken faculteit.  Voor de taalgerelateerde opleiding is steeds minimaal een C1 niveau vereist.

Studenten met een diploma, uitgereikt door een erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen, zijn vrijgesteld van de taaltoets Engels. Op basis van de Benelux-Beschikking over wederzijdse diploma-erkenning van 18 mei 2015 wordt deze vrijstelling van de taaltoets Engels ook toegepast op de diploma’s uitgereikt door de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse erkende onderwijsinstellingen.

Indien Engelse taaltoesten van toepassing zijn, komen onder andere volgende taaltoetsen in aanmerking:

 1. Interuniversity Test of Academic English for Students (ITACE)
 2. Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
 3. International English Language Testing System (IELTS)

De niveaus van de verschillende attesten verhouden zich op de volgende manier tot elkaar:

ITACE
TOEFL (internet gebaseerd)
IETLS
B2
72-94
6.0-6.5
C1
95-119
7.0-8.0
C2
120+
8.5+