De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) werd ontwikkeld door de talencentra van drie Vlaamse Universiteiten. 

Op de ITNA-website vind je alle informatie over deze taaltest.

De ITNA kan op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen worden afgelegd op onderstaande momenten. 


Online inschrijven

 • Online inschrijven kan tot 2 werkdagen  voor de testafname, of zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
 • Voor de testmomenten in augustus en september is het aantal beschikbare plaatsen beperkt. Wie wil starten in het eerste semester van het academiejaar, neemt best deel aan de test vóór de zomer.

 • Door in te schrijven op de test ga je akkoord met het privacybeleid van het Interuniversitair Testing Consortium (IUTC).
 • Als je je inschrijving annuleert, wordt er een administratieve kost aangerekend van 25 euro. Als je na de registratiedeadline (3 werkdagen voor de testdatum) annuleert, is er geen terugbetaling mogelijk. 
 • Opgelet: bij een tweede inschrijving (herkansing) dient een tussenperiode van minimaal twee weken tussen deelnames gerespecteerd te worden. 
 • Als het online betalen niet lukt, schrijf je dan geen tweede keer in, maar stuur een e-mail naar itna@linguapolis.be.

 

CORONACRISIS

Linguapolis volgt de richtlijnen van de Universiteit Antwerpen: de sessies worden georganiseerd volgens strikte hygiëne- en veiligheidsregels van de universiteit.
Het aantal plaatsen per sessie is hierdoor beperkt: schrijf je dus op tijd in.

 

ITNA B2

ITNA C1

SCHRIFTELIJKE TEST

MONDELINGE TEST

INSCHRIJVEN VOOR ITNA B2

EXTRA SCHRIJFTEST
Inschrijven voor ITNA C1 is enkel mogelijk na deelname ITNA B2: zie voorwaarden.
13 januari 2022
om 10 uur 
14 januari 2022
vanaf 9 uur
Sessie volzet

9 februari 2022
om 10 uur
27 januari 2022
om 10 uur 
27 januari 2022
vanaf 13.30 uur
Sessie volzet. 
7 maart 2022
om 10 uur
8 maart 2022
vanaf 13.30 uur

​Sessie volzet. Schrijf je in op de wachtlijst via itna@linguapolis.be.
31 maart 2022
om 10 uur
9 mei 2022
om 10 uur
10 mei 2022
vanaf 9 uur
12 mei 2022
om 10 uur
1 juni 2022
om 10 uur
2 juni 2022
vanaf 9 uur
Inschrijvingsformulier beschikbaar
eind april

16 juni 2022
om 10 uur
13 juni 2022
om 10 uur
14 juni 2022
vanaf 9 uur
Inschrijvingsformulier beschikbaar
eind april
23 juni 2022
om 10 uur
24 juni 2022
vanaf 9 uur
Inschrijvingsformulier beschikbaar
eind april

13 juli 2022
om 10 uur
7 juli 2022
om 10 uur
8 juli 2022
vanaf 9 uur
Inschrijvingsformulier beschikbaar
eind mei
30 augustus 2022
om 10 uur
30 augustus 2022
vanaf 13.30 uur
Inschrijvingsformulier beschikbaar
eind mei

8 september 2022
om 10 uur
31 augustus 2022
om 10 uur
1 september 2022
vanaf 9 uur
Inschrijvingsformulier beschikbaar
eind mei
2 september 2022
om 10 uur
2 september 2022
vanaf 13.30 uur
Inschrijvingsformulier beschikbaar
eind mei
5 september 2022
om 10 uur
6 september 2022
vanaf 9 uur
Inschrijvingsformulier beschikbaar
eind mei
19 september 2022
om 10 uur
20 september 2022
vanaf 9 uur
Inschrijvingsformulier beschikbaar
eind mei
22 september 2022
om 10 uur


De ITNA wordt ook als eindtest van de opleidingen Nederlands voor anderstaligen niveau 5 - perspectief hogere studies aangeboden.

De ITNA is ook het eindexamen van het vak ‘taalverwerving module 5’ van het Taaljaar Nederlands voor anderstaligen in een academische context.
 S


Toelatingsvoorwaarden betreffende de taalkennis

Opleidingen met het Nederlands als onderwijstaal

De toelating tot een eerste inschrijving in een in het Nederlands aangeboden opleiding en/of opleidingsonderdelen is afhankelijk van het bewijs dat je ofwel   

 • ten minste één volledig studiejaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid, of
 • geslaagd bent of geslaagd werd verklaard voor een opleiding of één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van 60 studiepunten in het hoger onderwijs, met het Nederlands als onderwijstaal, of
 • geslaagd bent voor een toets over voldoende kennis van het Nederlands, georganiseerd door een door de instelling erkende organisatie. Het gaat hier om de volgende toetsen: 
 1. Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA):
  • ITNA niveau ERK-C1: minimaal vereist voor opleidingen in de studiegebieden Toegepaste Taalkunde en Taal- en Letterkunde (maw alle taalgerelateerde opleidingen), de educatieve masters (inclusief schakel- en voorbereidingsprogramma) en sommige master-na-masteropleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • ITNA niveau ERK-B2: minimaal vereist voor alle andere opleidingen
 2. Certificaat Nederlands als Vreemde taal (CNaVT):
  • Educatief Professioneel: minimaal vereist voor opleidingen in de studiegebieden Toegepaste Taalkunde en Taal- en Letterkunde (maw alle taalgerelateerde opleidingen), de educatieve masters (inclusief schakel- en voorbereidingsprogramma) en sommige master-na-masteropleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • Educatief Startbekwaam: minimaal vereist voor alle andere opleidingen
 3. Diploma Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) - Programma II: geldig voor alle opleidingen uitgezonderd voor de opleidingen in de studiegebieden Toegepaste Taalkunde en Taal- en Letterkunde (maw alle taalgerelateerde opleidingen), de educatieve masters (inclusief schakel- en voorbereidingsprogramma) en sommige master-na-masteropleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.  Opgelet, afzonderlijke certificaten komen niet in aanmerking!

De examenattesten mogen bij de eerste inschrijving aan de Universiteit Antwerpen niet ouder zijn dan twee jaar.  Andere dan de hierboven vermelde toetsen komen niet in aanmerking (o.a. CVO taalattesten, schakeljaar taalopleidingen komen niet in aanmerking).

Diploma Europese School of IB en Nederlands als hoofdtaal-niveau 1 of niveau A?  Neem contact op met de centrale studentenadministratie om je dossier te laten nakijken op een eventuele gelijkwaardigheid met een taaltest B2. 
 
Deze taalvoorwaarden gelden voor alle academische opleidingen en voor de academische lerarenopleiding in het Nederlands gedoceerd (alle contracten).  Voor de masters-na-masters in het Nederlands gedoceerd en waarvoor geen C1 niveau vereist is, kan de faculteit op een gemotiveerde basis vrijstelling van de taaltest verlenen.  Informatie over de procedure om deze vrijstelling te bekomen kan aangevraagd worden via de helpdesk van de centrale studentenadministratie.

Opleidingen met andere talen als onderwijstaal

Voor de opleidingen en opleidingsonderdelen die in een andere taal dan het Nederlands gedoceerd worden, bepaalt de faculteit op welke wijze er moet aangetoond worden dat je beschikt over de noodzakelijke taalcompetentie. Neem steeds vooraf contact op met de betrokken faculteit.  Voor de taalgerelateerde opleiding is steeds minimaal een C1 niveau vereist.

Studenten met een diploma, uitgereikt door een erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen, zijn vrijgesteld van de taaltoets Engels. Op basis van de Benelux-Beschikking over wederzijdse diploma-erkenning van 18 mei 2015 wordt deze vrijstelling van de taaltoets Engels ook toegepast op de diploma’s uitgereikt door de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse erkende onderwijsinstellingen.

Indien Engelse taaltoesten van toepassing zijn, komen onder andere volgende taaltoetsen in aanmerking:

 1. Interuniversity Test of Academic English for Students (ITACE): minimum B2 
 2. Test of English as a Foreign Language (TOEFL) iBT: minimum 80
 3. International English Language Testing System (IELTS): minimum score van 6.5, en op elk onderdeel minimum 6.0