Linguapolis gelooft in de kracht van taal

Linguapolis gelooft in de kracht van taal. Taal is een hefboom: taal creëert kansen, versterkt talenten en opent deuren. Taal is bovendien leerbaar: daar zet Linguapolis maximaal op in.

Missie & waarden: wie zijn we en waar staan we voor?

Als het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen richt  Linguapolis zich tot de hooggeschoolde taalleerder en taalgebruiker binnen de academische wereld en in professionele omgevingen in binnen- en buitenland.

Als dynamisch en doelgericht expertisecentrum leggen we ons toe op opleidingen, ontwikkeling, toegepast onderzoek en ondersteuning op het vlak van taal (‘lingua’). Onze kernexpertise ligt in Nederlands voor anderstaligen, academisch taalgebruik en taalbeleid, taaldidactiek voor hooggeschoolde volwassenen, en taaltoetsing en –assessment. Deze knowhow zetten we in, dragen we uit en versterken we vanuit een jarenlange ervaring, academische verankering en onze passie voor taal.

Als open kruispunt (‘polis’) van wetenschappelijke en praktische expertise, van vraag en aanbod, streven we naar verbondenheid tussen kennis en toepassing, tussen medewerkers en opdrachtgevers/klanten, en tussen de activiteiten onderling. We beogen concrete meerwaarde, inhoudelijke coherentie, duurzame resultaten en expertiseopbouw.

We werken vanuit een meervoudig perspectief en een brede blik op de wereld: we hechten veel belang aan de maatschappelijke context van onze opdrachten en activiteiten. Integriteit, relevantie, engagement en respect zijn sleutelwoorden in onze samenwerking met alle stakeholders.

Kwaliteit is een rode draad door alle Linguapolis-activiteiten heen. Kwaliteitszorg betekent de deskundige en zorgvuldige uitvoering van elke opdracht vanuit doordachte keuzes, een kritische blik op trends en evoluties, de regelmatige bevraging van tevredenheid en klantvriendelijkheid, een permanente zoektocht naar meer efficiëntie en effectiviteit, en ten slotte een stimulerend personeelsbeleid met aandacht voor professionele en persoonlijke groei.

Visie: waar gaan we voor?

Linguapolis wil voor alle stakeholders een deskundige, betrouwbare en vertrouwde partner zijn. We willen een bepalende rol spelen en verder uitgroeien tot een internationaal erkend referentiecentrum, met een veelzijdig en hoogkwalitatief profiel in de kernexpertisedomeinen.

Linguapolis wil een sterke leeromgeving bieden die beantwoordt aan de hoge eisen van de gemotiveerde, hooggeschoolde taalleerder. Hiervoor bouwen we een dynamisch en marktgericht aanbod uit van producten en diensten.

Linguapolis zet in op duurzame innovatie: onze aanpak kenmerkt zich door een langetermijnvisie en een optimale investering-resultaatverhouding. We spelen in op de veranderingen in maatschappij en didactiek, en integreren nieuwe inzichten waar ze relevant zijn. De producten die we ontwikkelen en de diensten die we leveren spelen in op de maatschappelijke noden van een samenleving die steeds diverser wordt.

Linguapolis wil een inspirerende werkomgeving zijn voor alle medewerkers: we delen kennis en expertise, we voeren een open en integere communicatie, we bewaken het evenwicht tussen inspraak en sturing, we stimuleren individuele professionalisering en ontwikkeling.