Maandag 20 maart 2023

Interesse in de thema’s ‘preventie en health literacy’ en ‘transmurale chronische ouderenzorg en buurtzorg’? 

Wij organiseerden een avondvullend symposium rond deze thema's. Een groep – overwegend Antwerpse – wetenschappers, ervaringsdeskundigen en organisaties uit het praktijkveld stelden beleidsadviezen rond deze thema’s voor aan beleidsmakers en aan iedereen die zich hierrond wil inzetten.

Ministers Hilde Crevits en Frank Vandenbroucke namen deel via videoboodschap.

Foto's symposium beleidsadviezen preventie en transmurale zorg

Herbeleef het symposium

Hier vind je de video's terug.

Bjorn over zijn zorgtraject als patiënt

Danielle over mantelzorger zijn

Expert ouderenbeleid Guido

Hilde Crevits over zorgzame buurten

Hilde Crevits over preventie

Hilde Crevits over populatiemanagement

Hilde Crevits over 'Health in all policies'

Videoboodschap Frank Vandenbroucke - deel 1

Videoboodschap Frank Vandenbroucke - deel 2

Videoboodschap Frank Vandenbroucke - deel 2

Programma

 • 19.00 uur: Welkom
 • 19.30 uur: Getuigenis mantelzorger – patiënt en seniorenexpert 
 • 19.40 uur: Welkomstwoord – prof.  Guy Hubens – Decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen – UAntwerpen
 • 19.50 uur   Voorstelling van de beleidsnota’s:
  • Denktank 'transmurale chronische ouderenzorg en buurtzorg': Voorzitter van de denktank – prof. Paul Van Royen
  • Denktank 'preventie en health literacy': Voorzitter van de denktank – Guy Tegenbos
 • 20.20 uur: Panelgesprek met de penhouders van de beleidsteksten gemodereerd door studenten
 • 20.50 uur: Panelgesprek met beleidsmakers – moderator Guy Tegenbos, samen met:
  • Minister Frank Vandenbroucke (Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid)
  • Minister Hilde Crevits (Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
  • Caroline Verlinden (Vivel)
  • Rudy Mattheus (VOKA Health Community)
  • Hilde Deneyer (Vlaams apothekersnetwerk)
 • 21.25 uur: Besluit – verandering is mogelijk: implementatie van adviezen:
  • Marc Peeters (CEO UZA – Helix netwerk)
  • Lode Draelants (Directeur Familiehulp – Voorzitter Zorgraad Antwerpen Zuid)
  • Geert Van de Voorde (Apotheker – Voorzitter Zorgraad Antwerpen Centrum)
  • Willeke Dijkhoffz – (CEO GZA ziekenhuizen -  ZAS-netwerk)
 • 21.45 uur: Netwerkreceptie – deel uw mening met de penhouders
 • 23 uur: Eind